Back

ⓘ Категорија:Понашање
                                               

Vaspitni stilovi roditelja

Roditeljstvo je fenomen koji poznaje svako društvo, univerzalno i nezamenljivo. Autori navode da se u litaraturi koriste različiti termini koji objašnjavaju postupanje roditelja sa decom: vaspitni stavovi, vaspitni stilovi, vaspitni postupci roditelja itd. Pod vaspitnim stilom roditelja podrazumeva se relativno dosledan način ponašanja roditelja, a kroz te postupke roditelja se uspostavljaju odnosi sa decom.

                                     

ⓘ Понашање

  • структуру мозга, а последично и психичке процесе, доживљавања и, последично, понашање По МКБ 10, прва бројка после броја 1 означава врсту психоактивне супстанце
  • непожељно понашање елиминише или модификује. Награђивање позитивног понашања се, пак, генерално сматра ефикаснијим од кажњавања супротног понашања Иван Видановић
  • Стога би, према овом одређењу, алтруистичко понашање било једна одређена врста просоцијалног за друштво понашања Појам је сачинио Огист Конт око 1830. године
  • Другим речима, представља неморално или криминално понашање те посебни облик неког од таквих понашања Примери порока су алкохол, цигарете, наркотици, порнографија
  • Људска сексуална активност или људско сексуално понашање се односи на начине на који људи доживљавају и изражавају своју сексуалност. Људи се, с времена
  • психички поремећена и доминантна особа индукује своје патолошке идеје и понашање на ону другу, здраву и субмисивну. Дешава се да двоје емотивно веома блиских
  • Лоше понашање енгл. Behaving Badly је америчка филмска комедија из 2014. године коју је написао и режирао Тим Гарик, која је филмска адаптација аутобиографског
  • социјалну психологију занимају интеракције међу људима унутар групе и групно понашање Предмет интерсовања социјалне психологије данас је толико широк да се

Users also searched:

...