Back

ⓘ График зависности
                                     

ⓘ График зависности

У математици график зависности је скуп тачака у координатном систему x y {\displaystyle xy}, којим се приказује како једна величина зависи од промене друге.

                                     

1. Примери

График директне пропорционалности

График функције директне пропорционалности y = k x {\displaystyle y=kx} је права која пролази кроз координатни почетак.

График обрнуте пропорционалности

График функције обрнуте пропорционалности y = k x {\displaystyle y={\frac {k}{x}}} је хипербола којој су асимптоте координатне осе.

График квадратне функције

График квадратне функције y = a x 2 + b x + c {\displaystyle y=ax^{2}+bx+c} је парабола са вертикалном осом.

                                     
  • Овај недостатак је превазиђен примјеном векторске графике која једноставно мјења величину у зависности од потребе. Растери су практичнији за употребу код
  • које уживају посебну заштиту утврђену овим законом. Културна добра, у зависности од физичких, уметничких, културних и историјских својстава, јесу: споменици
  • је Лисп ћелија и Пајтон треллис Библиотеке може конструисати график зависности за компнентне анализе чије вредности се читају током извршавања функција
  • дели са том струјом и поново се добија иста вредност R. Пошто је график зависности струје и напона права линија, онда такође важи да је за било који
  • начина. Прва рачунарске графике су настале у педесетим годинама прошлог века. Даље се рачунарска графика развија у зависности од развоја рачунара и временом
  • грађевина Вотиве крипта из 1871, Дворац Боа Журдан из 16 17 века и зависности Дворац Везусјер из 18. века Дворац Роше из 19. века Дворац Севодјер из
  • музика... Уметничко - образовни програми трају од једног до шест семестара у зависности од програма. Одвијају се кроз редовну теоријско - практичну наставу у форми
  • предикција зависности меморије и предикција кашњења кеша. Предикција гранања, која се корсити да би се избегло одуговлачење ради решаваља контроле зависности Користи
  • које уживају посебну заштиту утврђену овим законом. Културна добра, у зависности од физичких, уметничких, културних и историјских својстава, јесу: споменици
  • које уживају посебну заштиту утврђену овим законом. Културна добра, у зависности од физичких, уметничких, културних и историјских својстава, јесу: споменици