Back

ⓘ AM-919
AM-919
                                     

ⓘ AM-919

AM-919 je analgetik koji je kanabinoidni agonist. On je derivat HU-210 koji je supstituisan sa 6β- grupom. To dodaje "južnu" alifatičnu hidroksilnu grupu na molekul, tako da je AM-919 hibridna struktura izmedu klasičnih i neklasičnih kanabinoidnih familija.