Back

ⓘ Kanabigerol
Kanabigerol
                                     

ⓘ Kanabigerol

Kanabigerol) je kanabinoid iz Cannabis roda biljki koji nije psihoaktivan. Kanabigerol je prisutan u visokim koncentracijama u industrijskoj konoplji.

Kanabigerol deluje sa visokim afinitetom kao agonist α 2 -adrenergičkog receptora, umereni antagonist 5-HT 1A receptora, i slab antagonist CB 1 receptora. It also binds to the CB 2 receptor, but whether it acts as an agonist or antagonist at this site is unknown.