Back

ⓘ Tipovi podataka
                                     

ⓘ Tipovi podataka

U Paskalu se svaka promenljiva karakteriše tipom. Pod tipom se podrazumeva skup vrednosti koje može dobiti promenljiva i skup operacija dozvoljenih nad datom promenljivom. Pascal je tipiziran jezik. To znači da se tip promeljivih definiše pri njenom opisu i da se ne može menjati. Promenljiva može učestvovati samo u operacijama dozvoljenim za njen tip.

Tipovi podataka u Pascal-u mogu biti prosti i složeni. Prosti skalarni, standardni tipovi podataka: integer celobrojni, real realni, bulijan logički i char znakovni, predstavljaju osnovu za gradenje složenh tipova. Kada se kaže da su to skalarni tipovi, želi se istaći da se ne mogu razlagati na elementarnije tipove. Svaki objekat, ideja, jedinica informacije, itd može da se opiše ili predstavi na 3 različita nivoa:

 • fizički nivo - na kome se objekat kojim se bavimo predstavlja fizičkim objektima. Tu se mogu pojaviti ograničenja fizičke, tehnološke i finansijske prirode.
 • simbolički nivo - na kome se apstraktni objekat modelira simbolima. Ovakva predstava daje mogućnost razmene ideja i osmišljavanje kako da se ideje fizički predstave.
 • apstraktni nivo - koji se može razumeti kao misaona koncepcija u kojoj su u prvom planu najvažnije karakteristike, a zanemareni manje važni detalji.

Logički tip definiše podatke koji mogu imati vrednosti logičkih konstanti: true ili false. Nad operandima logičkog tipa mogu se primeniti logičke operacije: not negacija, and konjunkcija, or disjunkcija. Operacija not ima viši prioritet od and, a and viši od or. Prema tome, p or q and r je isto što i p or q and r. Za logički tip u Pascal-u važi: false

                                     
 • Metabolički put bazi podataka Enzim 5.3.1.9 u KEGG Metabolički put bazi podataka Јedinjenje C05345 u KEGG Metabolički put bazi podataka Reakcija R00771
 • 535 - 56. PMID 12432942. doi: 10.1016 S0090 - 6980 02 00054 - 0. IUPHAR GPCR baza podataka - Prostanoidni receptori Prostaglandin Receptors на US National Library
 • očuvanje itd. Tipovi metapodataka zavise od okruženja u kojem se koriste. Mogu se primenjivati u relacionim bazama podataka skladištima podataka u sadržaju
 • strukture podataka kao što su povezane liste ili stabla, koja su strukture podataka koje imaju razgranatu strukturu. Čvorovi sadrže podatke i takode
 • 8 - бајтова поравнати. Неке врсте података зависе од имплементације. Овде је структура са члановима различитих типова у укупном износу од 8 бајтова пре
 • редног броја, тј. индекса Листа се може састојати од елемената различитих типова а може бити типизирана, тј. имати ограничење да сви припадајући елементи
 • tretirati kao t. Numerički tipovi u Scheme - u su: celobrojni 42 racionalni 22 7 realni 3.14 i kompleksni 2 3i Celobrojni tipovi ne moraju biti zapisani
 • редоследу. Подржан је широк скуп типова података укључујући и могућност да корисници сами стварају сопствене типове Табеле могу наслеђивати карактеристике

Users also searched:

...