Back

ⓘ Glukoza-6-fosfatna 1-epimeraza
                                     

ⓘ Glukoza-6-fosfatna 1-epimeraza

Glukoza-6-fosfatna 1-epimeraza je enzim sa sistematskim imenom D-glukoza-6-fosfat 1-epimeraza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju

alfa-D-glukoza 6-fosfat ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } beta-D-glukoza 6-fosfat
                                     
  • EC 5. 1 2.5: tartrat epimeraza EC 5. 1 2. 6 izocitrat epimeraza EC 5. 1 3. 1 ribuloza - fosfat 3 - epimeraza EC 5. 1 3.2: UDP - glukoza 4 - epimeraza EC 5. 1 3.3:
  • ćelijskih zidova u biljnim ćelijama. Glukoza i fruktoza formiranju saharozu, ne reducirajući šećer, koji je za razliku od glukoze stabilan šećer podesan za čuvanje
  • enzimskih reakcija: Zbirna stehiometrijska jednačina oksidativne faze je: Glukoza - 6 - fosfat 2 NADP H2O ribuloza - 5 - fosfat 2 NADPH 2 H CO2 U ovoj
  • EC 3. 1 3.5: 5 - nukleotidaza EC 3. 1 3. 6 3 - nukleotidaza EC 3. 1 3.7: 3 2 5 - bisfosfat nukleotidaza EC 3. 1 3.8: 3 - fitaza EC 3. 1 3.9: glukoza - 6 - fosfataza

Users also searched:

...