Back

ⓘ Калемљење (уређено дрво)
                                     

ⓘ Калемљење (уређено дрво)

У информатици, калемљење је метод који се користи за манипулисање стаблима. Једно такво стабло је уређено дрво где су подстабла за било који чвор уређена. Тада је корен., корен потомак корена и корен је i -ти потомак. Погодно представљање уређеног стабла је да га представимо као корено бинарно стабло, где се за чување сваког чвора користи иста количина меморије.

Конверзија у корено бинарно стабло корена T је:

1. За свако дете коренаT, уклонити све гране од детета до родитеља. 2. За сваки чвор: a. Додај грану првом детету ако оно постоји као левом детету. b. Додај грану следећем потомку ако такав постоји као десном детету.

Калемљење може исправити лоше решене класе да би се повећала тачност. Такође и сваки лист смањује број грешака.