Back

ⓘ Prilagodljivo hip sortiranje
                                     

ⓘ Prilagodljivo hip sortiranje

Prilagodljivo hip sortiranje je algoritam za sortiranje koji je sličan hip sortiranju, ali koristi nasumično binarno drvo pretrage da struktuira ulaz prema bilo kom postojećem redosledu.Nasumično binarno drvo pretrage se koristi za izbor kandidata koji će biti stavljeni u hip, tako da hip ne mora da vodi računa o svim elementima.Prilagodljivo hip soritranje je deo familije prilagodljivih algoritama za sortiranje. Prvo prilagodljivo hip sortiranje je bilo Dijkstrino glatko sortiranje.

  • Paul E. Black, adaptiveHeapSort.html Adaptive heap sort at the National Institute of Standards and Technology, Dictionary of Algorithms and Data Structures.
                                     
  • inverzija - sortiranje umetanjem brže sortira uredeni niz. Drugi primeri adaptivnog sortiranja su prilagodljivo hip sortiranje i adaptivno sortiranje spajanjem