Back

ⓘ Палатализација у новоштокавским дијалектима
                                     

ⓘ Палатализација у новоштокавским дијалектима

Палатализација је језичка појава у српском језику где се задњонепчани сугласници К, Г и Х мењају у предњонепчане сугласнике Ч, Ж и Ш, када се нађу испред меких самогласника Е и непостојано А. Раније се у српској филологији ова појава називала прва палатализација.

Ситуације које илуструју палатализацију су:

 • г > ж – враг > враже!
 • х > ш – дух > душе!
 • к > ч – радник > радниче!
 • испред е у вокативу једнине мушког рода
 • к > ч – реке теку > река тече
 • испред е у презенту глагола чија се основа завршава на К, Г или Х
 • г > ж – ја могу > ти можеш
 • к > ч – око > очи
 • х > ш – ухо > уши
 • у облицима множине именица око и ухо
 • г > ж – стругати > стружу, стружући
 • х > ш – махати > машу, машући
 • к > ч – гукати > гучу, гучући
 • треће лице множине презента и глаголски прилог садашњи
 • к > ч – рекох > рече
 • г > ж – дигох > диже
 • х > ш – казах > казаше
 • у аористу неких глагола
 • г > ж – круг > кружић
 • к > ч – момак > момчић
 • при градњи деминутива
 • х > ш – дах > дашак
 • х > ш – страх > страшљив
 • г > ж – дуг > дужина
 • у творбама речи
 • к > ч – мрак > мрачан
 • г > ж – траг-ен > тражен
 • код трпних глаголских придева
 • к > ч – вук-ен > вучен
 • у неким случајевима код именица које се завршавају на З или Ц, где З прелази у Ж и Ц прелази у Ч: кнез > кнеже, витез > витеже, ловац - ловче - ловчев, птица - птичица - птичурина, улица > уличица
                                     

1. Изузеци

 • код придева и заменица: дуг, дуги, дугим, дугих, дугима, јак, јаки, јаким, јаких, јакима
 • у творби придева са наставком -ин: бакин од бака, снахин од снаха
 • у облицима именица испред наставка -е: војнике, слуге
 • испред наставка -ица: коцка-коцкица, тачка-тачкица

Users also searched:

...