Back

ⓘ Прелид (музика)
                                     

ⓘ Прелид (музика)

Прелид је инструментални став, првобитно солистички, слободног импровизацијског карактера; јавља се као увод у веће, по форми сложено дело или као самостална композиција. Развио се из импровизацијских увода којима је оргуљаш давао интонацију црквеном хору. Сам назив јавља се од средине XV века.

Прелид је најстарији изворни инструментални облик, написан за инструменте с диркама или за лауту, за разлику од осталих раних инструменталних композиција - ричеркара или канцоне – изведених из вокалних облика. У XV и XVI веку прелид је обично краћи импровизацијски уводни став слободног облика, заснован на смени акордских фигура и разноврсних пасажа. Први примерци импровизацијски конципираних прелида налазе се у немачким збиркама: Fundamentum organisandi 1452 и Buxheimer Orgelbuch. Током XVI века прелид се шири и у Италији, Француској, Шпанији и Енглеској. У том раздобљу почињу се разликовати два основна принципа обликовања: поред импровизацијски грађеног прелида, јавља се и прелид с имитацијским, полифонски вођеним деоницама. На прелазу у XVII век прелид особито компонују А. и Г. Габријели, Свелинг, Фрескобалди, затим француски клавсенисти Л. и Ф. Купрен и немачки барокни мајстори Фробергер.

Од средине XVII века прелиди се све чешће компонују као формално заокружени уводни ставови у одређеном сложенијем музичком облику. Прелид се тада појављује као први став свите, камерне сонате и концерта, а посебно често као предигра фуге Д. Букстехуде, Ј. С. Бах. Барокни прелид обликује се тематски јединствено с карактеристичним инструменталним фигурама, с понекад добија и вишеделну форму као токата.

У доба класике прелијдуступа место новим облицима клавирске музике, а ретки појединачни примерци углавном се настављају на традицију Ј. С. Баха. У музици романтичара чести су краћи монотематски ставови с називом прелид. Они се темеље на разради једног мотива, односно фигуре, или су изграђени према формалној окосници А Б А. На тај начин прелид добија облик самосталне инструменталне композиције. Најпознатије су звирке клавирских прелида: Шопена, Дебисија, Рахмањинова, Скрјабина.

                                     
  • Бијељина, Република Српска, 2009. Звук и музика у медијима, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2009. 24 прелида за клавир, Завод за уџбенике и наставна
  • Букстехудеа се сматрало првенствено складатељем за клавијатуре. Вокална музика преко 100 кантата и духовних концерата Пасија Membra Jesu nostri Миса
  • Алексиса Роланда - Мануела, теоријско дело Поетика музике у којем је изрекао познату реченицу да је музика неспособна да изрази ишта друго осим саме себе
  • Стојановић - Новичић, Драгана, Марија Масникоса, Оркестарска музика у Историја српске музике Завод за уџбенике, Београд, 2007. Портал Биографија Биографија
  • телевизијски пренос отвара и затвара лого Европске радиодифузне уније који прати прелид орекстрацији Те Деума Марка Антоана Шарпентјеа. Песмама претходе видео разгледнице
  • квалитета у неколико различитих жанрова. Његово умеће у писању духовне вокалне музике било је признато и уважавано од стране његових савременика. Шарпантје је
  • klavirske minijature 1969 Toccata - Troncata, za klavir 1971 Deset prelida za violončelo 1974 takode u verziji Osam etida za kontrabas 2009 Invencija
  • као интерактивни водич кроз постојећу колекцију дигиталних библиотека. PRELIDA организује дискусије и радионице на пољу повезивања података и очувања
  • radio na snimanju vokala, osnova pjesme je završena a Timbalend je odradio prelid za pjesmu. Timberlejk je otpjevao stihove iz par puta da bi kasnije dotjerao

Users also searched:

...