Back

ⓘ Дебарски санџак
Дебарски санџак
                                     

ⓘ Дебарски санџак

Поред Дебра и окалине укључујући ту Дебарца и Долну Реку у данашњој Македонији, санџак је обухватао и област Мат и Кроју у данашњој Албанији. У 19. и 20. веку био је подељен на казе

 • Доњи Дебар
 • Дебар
 • Реканска каза
 • Мат.
 • Елбасан

Године 1864. започета је административна реформа у Османском царству, формирањем већих административно-управних јединица вилајетa по узору на француске департмане. Реформа је укључила и дебарски санџак који је те године заједно са Призренским и Скадарским санџаком оформио Скадарски вилајет Када је 1871. формиран Призренски вилајет у његов састав је поред Призренског и Скопског санџака ушао и Дебарски. Призренски вилајет је расформиран 1875. санџаци Призрен, Скопље и Дебар су придодати Битољском вилајету. Јануара 1877. Османско царство извршило је реорганизацију вилајета у Европи. На стратешком месту, на граници са Кнежевином Србијом и Књажевином Црном Гором са којим је тада била у ратном стању и немирним софијским вилајетом Турска је формирала Косовски вилајет са центром у Приштини. У његов састав ушао је и дебарски санџак да би већ 1879. био враћен Битољском вилајету у чијем саставу је остао до 1913, када је након Првог балканског рата и Лондонске конференције подељен између Краљевине Србије и Кнежевине Албаније. Aksin Somel, Selçuk 2001. The modernization of public education in the Ottoman Empire, 1839–1908. Brill. стр. 234. ISBN 978-90-04-11903-1." the vilayet of Prizren was founded in 1871

                                     
 • Први српски устанак је био устанак Срба у Смедеревском санџаку и околних шест нахија против Турака у периоду од 15. фебруара 1804. до 7. октобра 1813
 • Новопазарског санџака ради спајања Србије са Црном Гором. Карађорђе је лично предводио офанзиву и кренуо је са војском у Новопазарски санџак 27. априла
 • Филиповића истичу се радови: Височка нахија Северна велешка села Дебарски Дримкол Голо Брдо Гласинац Рама у Босни Таково Попово у
 • Луке Калаитовић се са својим људима одвојио од Ђуришића и кренуо назад у Санџак Како су се у близини Босанског Петровца и Санског Моста почеле окупљати
 • Србије, били су принуђени да напусте Србију и да се са делом снага повуку у Санџак и источну Босну. Од ових и црногорских батаљона формирана је у Рудом 21
 • немачке Групе армија Е далеко заостала, а њена претходница се пробијала кроз Санџак Тиме су се пред јединицама Црвене армије отвориле широке офанзивне перспективе
 • наступање Оперативне групе Врховног шраба у источну Херцеговину, Црну Гору и Санџак Операција је отпочела врло успешно. Друга и Трећа дивизија су од 15. до
 • Босни распале су се, али основно језгро партизанских одреда из Црне Горе и Санџака није уништено. Од њих је формирана Трећа санџачка, Четврта и Пета пролетерска

Users also searched:

...