Back

ⓘ Tioredoksinski sklop
Tioredoksinski sklop
                                     

ⓘ Tioredoksinski sklop

Tioredoksinski sklop je proteinsko savijanje koje se često javlja u enzimima koji katalizuju formiranje disulfidne veze i izomerizaciju. Sklop nosi ime po kanoničkom primeru proteina sa ovim motivom, tioredoksinu. Ovaj sklop se javlja kod prokariotskih i eukariotskih proteina. Tioredoksinski sklop je primer alpa/beta proteinskog savijanja koji ima oksidoreduktaznu aktivnost. On ima prostornu topologiju koja se sastoji od četvorolančane antiparalelne beta ravni smeštene izmedu tri alfa heliksa.

                                     

1. Konzervacija sekvence

Uprkos varijabilnosti sekvenci u mnogim regionima sklopa, tioredoksinski proteini imaju zajedničku sekvencu aktivnog mesta sa dva reaktivna cisteinska ostatka: Cys-X-Y-Cys, gde su X i Y obično hidrofobne aminokiseline. Redukovana forma proteina sadrži dve slobodne tiolne grupe na cisteinskim ostacima, dok oksidovana forma sadrži disulfidnu vezu izmedu njih.

                                     

2. Primeri

Ljudski proteini sa ovim domenom su:

 • TXN; TXN2; TXNDC1; TXNDC10; TXNDC11; TXNDC13; TXNDC14; TXNDC15; TXNDC16; TXNDC2; TXNDC3; TXNDC4; TXNDC5; TXNDC6; TXNDC8; TXNL1; TXNL3
 • P4HB; P5; PDIA2; PDIA3; PDIA4; PDIA5; PDIA6; PDILT
 • DNAJC10
 • QSOX1; QSOX2
 • STRF8
 • ERP70
 • GLRX3
                                     

3. Literatura

 • Creighton TE. 2000. Protein folding coupled to disulphide-bond formation. In Mechanisms of Protein Folding 2nd ed. Editor RH Pain. Oxford University Press.
                                     
 • α β sklop TIM barel  Leucinom - bogato ponavljanje  Flavodoksinski sklop Rozmanov sklop Tioredoksinski sklop Trolistni čvorni sklop α β sklop DNK
 • α β sklop TIM barel  Leucinom - bogato ponavljanje  Flavodoksinski sklop Rozmanov sklop Tioredoksinski sklop Trolistni čvorni sklop α β sklop DNK
 • α β sklop TIM barel  Leucinom - bogato ponavljanje  Flavodoksinski sklop Rozmanov sklop Tioredoksinski sklop Trolistni čvorni sklop α β sklop DNK
 • α β sklop TIM barel  Leucinom - bogato ponavljanje  Flavodoksinski sklop Rozmanov sklop Tioredoksinski sklop Trolistni čvorni sklop α β sklop DNK
 • α β sklop TIM barel  Leucinom - bogato ponavljanje  Flavodoksinski sklop Rozmanov sklop Tioredoksinski sklop Trolistni čvorni sklop α β sklop DNK
 • α β sklop TIM barel  Leucinom - bogato ponavljanje  Flavodoksinski sklop Rozmanov sklop Tioredoksinski sklop Trolistni čvorni sklop α β sklop DNK
 • α β sklop TIM barel  Leucinom - bogato ponavljanje  Flavodoksinski sklop Rozmanov sklop Tioredoksinski sklop Trolistni čvorni sklop α β sklop DNK
 • α β sklop TIM barel  Leucinom - bogato ponavljanje  Flavodoksinski sklop Rozmanov sklop Tioredoksinski sklop Trolistni čvorni sklop α β sklop DNK
 • domene kao stabilne jedinice proteinske strukture koje mogu da se autonomno sklope U prošlosti su domeni bili opisani kao jedinice: kompaktne strukture funkcije
 • α β склоп ТИМ барел  Леуцином - богато понављање  Флаводоксински склоп Розманов склоп Тиоредоксински склоп Тролистни чворни склоп α β склоп ДНК
 • α β склоп ТИМ барел  Леуцином - богато понављање  Флаводоксински склоп Розманов склоп Тиоредоксински склоп Тролистни чворни склоп α β склоп ДНК

Users also searched:

...