Back

ⓘ 3-dezoksi-D-mano-okt-2-ulozonska kiselina transferaza
                                     

ⓘ 3-dezoksi-D-mano-okt-2-ulozonska kiselina transferaza

Termin 3-dezoksi-D-mano-okt-2-ulozonska kiselina transferaza ima više značenja.

  • KDO3-lipid IVA 2-4 3-dezoksi-D-manno-oktulozonska kiselina transferaza, enzim
  • KDO2-lipid IVA 2-8 3-dezoksi-D-mano-oktulozonska kiselina transferaza, enzim
  • Lipid IVA 3-dezoksi-D-mano-oktulozonska kiselina transferaza, enzim
  • KDO-lipid IVA 3-dezoksi-D-mano-oktulozonska kiselina transferaza, enzim