Back

ⓘ Konotoksin
Konotoksin
                                     

ⓘ Konotoksin

Konotoksin je jedna od grupa neurotoksičnih peptida izolovanih iz otrova morskog kupastog puža, roda Conus.

Konotoksini sadrže 10 do 30 aminokiselina. Oni tipično imaju jednu ili više disulfidnih veza. Konotoksini imaju više mehanizama dejstva, većina kojih nije podrobno istražena. Znatan broj peptida iz ove grupe moduliše aktivnost jonskih kanala. Tokom poslednjih nekoliko decenija konotoksini su bili predmet farmakoloških istraživanja.

                                     

1. Tipovi i biološke aktivnosti konotoksina

Postoji pet grupa konotoksina sa poznatim dejstvima: αalfa-, δdelta-, κkapa-, μmi-, i ωomega- tipovi. Svaki od pet tipova konotoksina deluje na raličitoj biološkoj meti.

 • α-konotoksin inhibira nikotinske acetilholinske receptore na nervima i mišićima.
 • μ-konotoksin inhibira od napona zavisne natrijumove kanale u jedru.
 • δ-konotoksin inhibira inaktivaciju od napona zavisnih narijumovih kanala.
 • ω-konotoksin inhibira naponom-kontrolisane kalcijumske kanale N-tipa. Pošto su naponom-kontrolisani kalcijumski kanali N-tipa u nervnom sistemu vezani za algeziju senzitivnost na bol, ω-konotoksin ima analgetičko dejstvo: efekat ω-konotoksina M VII A je 100 do 1000 puta jači od morfina. Sintetička verzija ω-konotoksina M VII A je našla primenu kao analgečki lek zikonotid Prialt.
 • κ-konotoksin inhibir kalijumove kanale.
                                     

2. Spoljašnje veze

 • Kaas Q, Westermann JC, Halai R, Wang CK, Craik DJ. "ConoServer”. Institute of Molecular Bioscience, The University of Queensland, Australia. Приступљено 2. 6. 2009." A database for conopeptide sequences and structures
 • Baldomero "Toto" Olivera. "iBioSeminar on Conus Peptides”. The American Society for Cell Biology. Архивирано из оригинала на датум 27. 11. 2012. Приступљено 30. 01. 2013.
 • Conotoxins на US National Library of Medicine Medical Subject Headings MeSH
                                     
 • WAY - 317, 538 XY - 4083 Antagonisti: 18 - Metoksikoronaridin α - Bungarotoksin α - Konotoksin Alkuronijum Amantadin Anatruksonijum Atrakurijum Bupropion Amfebutamon
 • WAY - 317, 538 XY - 4083 Antagonisti: 18 - Metoksikoronaridin α - Bungarotoksin α - Konotoksin Alkuronijum Amantadin Anatruksonijum Atrakurijum Bupropion Amfebutamon
 • WAY - 317, 538 XY - 4083 Antagonisti: 18 - Metoksikoronaridin α - Bungarotoksin α - Konotoksin Alkuronijum Amantadin Anatruksonijum Atrakurijum Bupropion Amfebutamon
 • WAY - 317, 538 XY - 4083 Antagonisti: 18 - Метоксикоронаридин α - Бунгаротоксин α - Конотоксин Алкуронијум Амантадин Анатруксонијум Атракуријум Бупропион Амфебутамон
 • WAY - 317, 538 XY - 4083 Antagonisti: 18 - Metoksikoronaridin α - Bungarotoksin α - Konotoksin Alkuronijum Amantadin Anatruksonijum Atrakurijum Bupropion Amfebutamon
 • WAY - 317, 538 XY - 4083 Antagonisti: 18 - Metoksikoronaridin α - Bungarotoksin α - Konotoksin Alkuronijum Amantadin Anatruksonijum Atrakurijum Bupropion Amfebutamon
 • WAY - 317, 538 XY - 4083 Antagonisti: 18 - Metoksikoronaridin α - Bungarotoksin α - Konotoksin Alkuronijum Amantadin Anatruksonijum Atrakurijum Bupropion Amfebutamon
 • WAY - 317, 538 XY - 4083 Antagonisti: 18 - Metoksikoronaridin α - Bungarotoksin α - Konotoksin Alkuronijum Amantadin Anatruksonijum Atrakurijum Bupropion Amfebutamon
 • WAY - 317, 538 XY - 4083 Antagonisti: 18 - Metoksikoronaridin α - Bungarotoksin α - Konotoksin Alkuronijum Amantadin Anatruksonijum Atrakurijum Bupropion Amfebutamon

Users also searched:

...