Back

ⓘ FMO2
FMO2
                                     

ⓘ FMO2

Dimetilanilin monooksigenaza 2 je enzim koji je kod ljudi kodiran FMO2 genom.

Monooksigenaze koje sarže flavin su NADPH zavisni enzimi koji katalizuju oksidaciju mnogih lekova i ksenobiotika. Kod većine sisara, monooksigenaze koje sadrže flavin katalizuju N-oksidaciju primarnih alkilamina putem N-hidroksilaminskih intermedijera. Medutim, kod ljudi ovaj enzim je okrnjen i verovatno se brzo ralaže. Protein kodiran ovim genom predstavlja skraćenu formu is stoga nema kataličko dejstvo. Objavljeno je da je kod afričkih amerikanaca funkcionalni alil prisutan, ali evidencija u vidu sekvence nije dostupna u prilog toj tvrdnji. Ovaj gen je lociran u klasteru sa FMO1, FMO3, i FMO4 genima na hromozomu 1.

                                     
  • zadaha ribe, trimetilaminurija. Tri forme ovog enzima, FMO1 u fetalnoj jetri, FMO2 u jetri odraslih osoba, i FMO3 su kodirani genima koji su grupisani u 1q23 - q25
  • laboratory and our own have found ethionamide to be a substrate for human FMO1, FMO2 and FMO3 unpublished observations Table 5: N - containing drugs and xenobiotics

Users also searched:

...