Back

ⓘ FMO1
FMO1
                                     

ⓘ FMO1

Dimetilanilin monooksigenaza 1 je enzim koji je kod ljudi kodiran FMO1 genom.

Monooksigenaze koje sarže flavin su NADPH zavisni enzimi koji katalizuju oksidaciju mnogih lekova i ksenobiotika. Ovaj gen sadrži nasledni FMO3 polimorfizam kod ljudi koji rezultira u maloj potpopulaciji sa umanjenom TMA N-oksidacionom sposobnošću, posledica čega je sindrom zadaha ribe, trimetilaminurija. Tri forme ovog enzima, FMO1 u fetalnoj jetri, FMO2 u jetri odraslih osoba, i FMO3 su kodirani genima koji su grupisani u 1q23-q25 regionu. Monooksigenze koje sadrže flavin su NADPH zavisni flavoenzimi koji katalizuju oksidaciju nukleofilnih heteroatomskih centera ksenobiotika kao što su pesticidi i lekovi.

                                     
  • posledica čega je sindrom zadaha ribe, trimetilaminurija. Tri forme ovog enzima, FMO1 u fetalnoj jetri, FMO2 u jetri odraslih osoba, i FMO3 su kodirani genima
  • sekvence nije dostupna u prilog toj tvrdnji. Ovaj gen je lociran u klasteru sa FMO1 FMO3, i FMO4 genima na hromozomu 1. Dimetilanilin monooksigenaza formiranje

Users also searched:

...