Back

ⓘ Ataše
                                     

ⓘ Ataše

Ataše najniže je zvanje u diplomatskoj hijerarhiji. Ono je prvo zvanje kojem se priznaje diplomatski status. Obično se dodeljuje mladim osobama – početnicima, koji tek započinju svoju diplomatsku karijeru.

Kada se govori o atašeu, valja razlikovati atašea – početnika u diplomatskoj profesiji, od atašea – člana diplomatske misije, koji ima posebnu stručnu i tehniču spremu i kao takav je pridodan misiji da direktno saraduje sa šefom misije u svojoj oblasti, pa obično ima i visoki rang. Tako, na primer, postoji vojni ataše, ataše za kulturu, ataše za saradnju s medijima, trgovinski ataše i slično.