Back

ⓘ Evropski pokret (Niš)
                                     

ⓘ Evropski pokret (Niš)

Evropski pokret sa sedištem u Nišu je nevladina, vanpartijska i neprofitna organizacija i nezavisno i dobrovoljno udruženje gradana. Pokret je u Srbiji osnovan 2004. godine, na temeljnim principima Internacionalnog Evropskog pokreta nastalog u Evropi 1947. godine, kao nezavisna institucija okupljanja gradana posvećenih mirnom, demokratskom integrisanju cele Evrope i demokratske, Srbije u njoj. Što pre svega podrazumeva naprestano unapredenje veza gradana Srbije sa evropskim zemljama, a primarno sa zemljama u regionu.

                                     

1. Istorijat Internacionalnog Evropskog pokreta

Internacionalni Evropski pokret nastao je jula 1947. godine kao polazna osnova za kordinaciju organizacija formiranih posle Drugog svetskog rata u istorijskom periodu kada su ujedinjenu Evropu predstavljali Vinston Čerčil i Dankan Sandisa, u obliku englesko-francuskog ujedinjenog evropskog pokreta. Zalaganjem ovih državnika i političara, Kongres komiteta za kordinaciju evropskog pokreta je u Parizu 1947. godine objedinio;

 • Unija evropskih federalista|Uniju evropskih federalista UEF.
 • Parlamentarna Unija Evropljana|Parlamentarnu Uniju Evropljana UPE
 • Ujedinjeni englesko-francuski evropski pokret
 • Evropska liga za ekonomsku saradnju|Evropsku ligu za ekonomsku saradnju LECE.

Na ponovom sastanku 10. novembra 1947. godine komitet je promenio ime u Zajednički medunarodni komitet za evropsko jedinstvo, i pod tim imenom funkcionisao je sve do kongresa u Hagu 1948. godine.

Na evropskom kongresu u organizaciji medunarodni komitet za evropsko jedinstvo, održanom od 7. do 11. maja, 1948. godine u Hagu, u prisustvu 800 delegata iz cele Evrope, i posmatrača iz Kanade i SAD postavljeni su temeljni principi Evropskog pokreta kakav je kasnije on postao.

Formalno gledano Evropski pokret je zaživeo 25. oktobra 1948. nakon što je zajednički medunarodni komitet za evropsko jedinstvo doneo odluku da promeni svoje ime. Dankan Sandis te godine je izabran za predesednika a Leon Blum, Vinston Čerčil, De Gasperi i Pol-Henri Spak za počasne potpredsednike.

Evropskog pokret je već naredne 1949. pokrenu inicijativu za stvaranje Saveta Evrope, maja meseca, Evropskog učilišta u Brižu i evropskog kulturnog centra u Ženevi.

Od 1948. Evropski pokret je imao značajnu ulogu u razvoju procesa evropskih integracija. Transformacijama veza izmedu evropskih država i gradana, koje su prerasle u federalnu Evropsku uniju i jačanjem uticaja na evropske i nacionalne institucije. Aktivnosti pokreta rezultovale su izborima u evropskom parlamentu od strane gradana Evrope, na principima evropskog ustava. Da bi dostigao ove ciljeve, Evropski pokret je prvenstveno stavljao gradane u središte evropske konstrukcije.

Danas Evropski pokret postoji u 41 evropskoj zemlji i 20 medunarodnih asocijacija.

                                     

2. Misija Evropskog pokreta

Osnovna misija Evropskog pokreta i glavni ciljevi delovanja su uticanje na javnost u Srbiji da se angažuje u stvaranju:

 • demokratskog, višestranakog društva,
 • ostvarivanju jednakosti medu ljudima i njihovim zajednicama
 • promociji evropskih vrednosti i tekovina, uz stalno podržavanje procesa i pojava u Srbiji koje tome vode.

Evropski pokret u svojim aktivnostima polazi od punog poštovanja ljudskih vrednosti, sloboda i prava i uvažavanja različitosti, i svih civilizacijskih vrednosti na kojima počiva Savet Evrope.

U saradnji sa onima koji podržavaju ova opredeljenja, Evropski pokret radi na stvaranju političkih i drugih uslova za ulazak Srbije u Evropsku uniju, kroz unapredenje veza sa evropskim zemljama, a pre svega sa zemljama u njenom okruženju regionu.

                                     

3. Ciljevi Evropskog pokreta

Prvenstveni ciljevi Evropskog pokreta su:

 • Uticanje na javnost u Srbiji da svoje angažovanje usmeri ka demokratskom delovanju u višestranačkoj državi, ka ostvarivanju jednakosti ljudi i njihovih zajednica, uz uvažavanje, primenu i unapredivanje standarda usvojenih u Evropi.
 • Unapredivanje razumevanja, medusobnog poznavanja i saradnje ljudi, zajednica, regiona i država na evropskom prostoru i podsticanje svestrane i slobodne komunikacije medu njima, pre svega u oblasti kulture, kulturno-istorijskog nasleda, informisanja, nauke, zaštite životne sredine, rodne ravnopravnosti, privrede i politike;
 • Širenje ideje evropskog ujedinjenja i vrednosti u Srbiji i unapredivanje kulturne, političke i ekonomske saradnje medu gradanima, narodima, regijama i državama Evrope, kao evropskog doprinosa miru i blagostanju u svetu, u cilju stvaranja evropske federacije.
 • Demokratska, federalna Evropa, zasnovana na vladavini prava i socijalnoj pravdi sposobnoj da štiti i razvija ljudska prava;

Evropski pokret ostvaruje svoje ciljeva kroz:

 • slobodu gradanina svesnog svojih odgovornosti u demokratskom poretku, a protiv totalitarnosti i samovolje;
 • Odgovornu Evropu u oblasti žaštite životne sredine.
 • Poštovanje ljudskog dostojanstva a protiv kršenja ljudskih prava.
 • Poredak mira i demokratizaciju u Evropa, a protiv ratnog huškanja i naoružavanja;
 • Ideju pravde, a protiv svakog oblika nasilja, kao i protiv ideologija zasnovanih na podsticanju nasilja.
 • Evropu kao jedinstvo različitosti.


                                     

4. Evropski pokret sa sedištem u Nišu

Entuzijazam o stvaranju Internacionalnog Evrpskog pokreta, iz Evrope preneo se i na ljude sličnih stremljenja u Srbiji u kojoj je došlo do formiranja inicijativnih odbora u nekoliko gradova. Tako od 2004. postoji i Evropski pokret sa sedištem u Nišu, koji od tada zvanično realizuje projekte sa ciljem modernizacije Srbije.

Pokret je vrlo brzo uspostavio dobru saradnju sa lokalnim opštinama i okruzima regiona južne, jugoistočne Srbije, ali i podrucjima čitave Republike Srbije. Zajedničke aktivnosti zasnovane su na primeni niza standarda u razvoju dobrih servisa gradana kroz decentralizovanu obuku. Srž razvoja i napretka regiona južne i jugoistočne Srbije su gradani čije mišljenje rezultuje jasno definisanim akcijama, kroz precizno usmerene i osmišljene smernice Evropskog pokreta.

Sa drugim nevladinim organizacijama Pokret intenzivno saraduje u zajedničkim akcijama i projektima, koji su pre svega usmereni na regionalni razvoj i medunarodnu saradnju kao jednu od osnova za razvoj.

Razmenom i implementacijom iskustava Pokret daje i doprinos u podizanju kapaciteta i standarda pre svega u oblasti lokalne administracije Srbije.

                                     

5. Izvori

 • Mila Vujić,2006 Stanje u regionu Jugoistočne Srbije, intervju
 • језик: бугарски Pascal Fontaine 2007 Европа в 12 урока, Дейности на институциите и органите, Изграждане на Европа, електронна книга.
 • Mila Vujić, 2009 Moderno kraljevstvo bez kralja Niš, Европски покрет elektronsko izdanje
 • Mila Vujić,2007 Orah je posečen a kad će novi porasti ne znamo? intervju
 • Evropski pokret. Zvanični sajt