Back

ⓘ Globinski sklop
Globinski sklop
                                     

ⓘ Globinski sklop

Globinski sklop je često trodimenziono savijanje proteina. Ovaj sklop se tipično sastoji od osam alfa heliksa, mada neki proteini imaju dodatne heliksne produžetke na njihovim krajevima. Globinski sklop je prisutan kod hemoglobina i mioglobina, kao i kod fikocijaninskih proteina. Mioglobin je prvi protein sa rešenom struktura, te je stoga globinski sklop prvo otkriveno proteinsko savijanje. Globinski sklop se sastoji samo od heliksa i klasifikuje se kao sve-α proteinsko savijanje.

                                     

1. Heliksno pakovanje

Jezdro globinskog savijanja sa osam heliksa je u znatnoj meri formirano od nelokalnih struktura, po čemu se razlikuje od drugih strukturnih motiva kod kojih se aminokiseline koje su kolocirane u primarnoj sekvenci takode nalaze blizo prostoru. Heliksi se pakuju sa prosečnim medusobnim uglom od oko 50 stepeni. To je znatno strmije od drugih heliksnih pakovanja, kao što je na primer heliksni svežanj. Tačan ugao heliksnog pakovanja zavisi od sekvuence proteina, jer je pakovanje posredovano sternim i hidrofobnim interakcijama aminokiselinskih bočnih lanaca u blizini heliksnih interfejsa.

                                     
  • sklapanje  Proteinska struktura Sve - α sklop Heliksni svežanj  Globinski sklop Homeodomenski sklop Alfa solenoid Sve - β sklop Imunoglobulinski domen  Beta
  • domene kao stabilne jedinice proteinske strukture koje mogu da se autonomno sklope U prošlosti su domeni bili opisani kao jedinice: kompaktne strukture funkcije
  • склапање  Протеинска структура Све - α склоп Хеликсни свежањ  Глобински склоп Хомеодоменски склоп Алфа соленоид Све - β склоп Имуноглобулински домен  Бета
  • склапање  Протеинска структура Све - α склоп Хеликсни свежањ  Глобински склоп Хомеодоменски склоп Алфа соленоид Све - β склоп Имуноглобулински домен  Бета

Users also searched:

...