Back

ⓘ Feksofenadin
Feksofenadin
                                     

ⓘ Feksofenadin

Feksofenadin je antihistaminski lek koji se koristi za treatman alergijskog rinitisa, simptoma alergije, i urtikarije.

On je razvijen kao zamena i alternativa za terfenadin prodajna imena: Triludan i Seldane, koji uzrokuje produženje QT intervala, što potencijalno može da dovede od srčane aritmije. Feksofenadin, kao i drugi antihistamini druge i treće generacije, ne prolaze lako kroz krvno moždanu barijeru, i stoga u manjoj meri uzrokuju pospanost od antagonista histaminskog receptor prve generacije. Feksofenadin je antagonist H 1 receptora.

Feksofenadin se opisuje kao bilo antihistamin druge ili treće generacije.

                                     
  • se ranije koristio za treatman alergijskih oboljenja. On je zamenjen feksofenadinom tokom 1990 - tih zbog mogućeg rizika od specifčnog tipa prekida električnih
  • Ebastin R06AX23 Pimetiksen R06AX24 Epinastin R06AX25 Mizolastin R06AX26 Feksofenadin R06AX27 Desloratadin R06AX28 Rupatadin R06AX29 Bilastin R06AX53 Tenalidin
  • Pirolidino: difenilprolinol 2 - Piperidin: pipradrol 4 - Piperidin: terfenadin, feksofenadin Benzilični estar: QNB, JB - 336, JB - 318, benaktizin Triciklični: amitriptilin
  • Левоцетиризин Ксизал Деслоратадин Деслоратадин, Аериус, Еден, Лоратек Фексофенадин Алегра, Телфаст, Фастофен, Тилфур, Фексадин, Фексофаст Норастемизол
  • bronhokonstrikcija astma Antagonisti H1 - receptora Difenhidramin Loratadin Cetirizin Feksofenadin H2 Gs Ca2 Ubrzanje sinusnog ritma Stimulacija sekrecije gastrične
  • Talastin  Temelastin  Terfenadin  Zepastin 3. generacija: Desloratadin  Feksofenadin Cetirizin Levocetirizin Negrupisani: Belarizin  Efletirizin 
  • Talastin  Temelastin  Terfenadin  Zepastin 3. generacija: Desloratadin  Feksofenadin Cetirizin Levocetirizin Negrupisani: Belarizin  Efletirizin 
  • Talastin  Temelastin  Terfenadin  Zepastin 3. generacija: Desloratadin  Feksofenadin Cetirizin Levocetirizin Negrupisani: Belarizin  Efletirizin 
  • Talastin  Temelastin  Terfenadin  Zepastin 3. generacija: Desloratadin  Feksofenadin Cetirizin Levocetirizin Negrupisani: Belarizin  Efletirizin