Back

ⓘ Sulpirid
Sulpirid
                                     

ⓘ Sulpirid

Sulpirid je tipični antipsihotik iz benzamidne klase koji se uglavnom koristi za tretman psihoze vezane za šizofreniju i kliničku depresiju. Upotreba sulpirida je najzastupljenija u Evropi i Japanu. Levosulpirid je prečišćeni levo-izomer koji je u prodaji u Indiji za slične svrhe. Ovaj lek nije odobren za upotrebu u Sjedinjenim Državama i Kanadi. Sulprid je hemijski i klinički veoma sličan srodnom antipsihotiku amisulpridu.

                                     

1. Hemija

Sulpirid se može sintetitisati iz 5-aminosulfosalicilne kiseline. Metilacicija sa dimetilsulfatom daje 2-metoksi-5-aminosulfonilbenzojevu kiselinu, koja se transformiše u amid koristeći 2-aminometil-1-etilpirolidin kao aminsku komponentu i karbonildiimidazol CDI kao kondenzujući agens.

                                     
  • Pericijazin  Perfenazin  Pimozid  Prohlorperazin  Promazin  Sulforidazin  Sulpirid Sultoprid  Tioridazin  Tiotiksen  Trifluoperazin  Triflupromazin 
  • Pericijazin  Perfenazin  Pimozid  Prohlorperazin  Promazin  Sulforidazin  Sulpirid Sultoprid  Tioridazin  Tiotiksen  Trifluoperazin  Triflupromazin 
  • Antipsihotici neuroleptici N05A Tipični Benzamidi: Levosulpirid  Nemonaprid  Sulpirid Sultoprid  Tiaprid  Veraliprid Butirofenoni: Azaperon  Benperidol 
  • Pericijazin  Perfenazin  Pimozid  Prohlorperazin  Promazin  Sulforidazin  Sulpirid Sultoprid  Tioridazin  Tiotiksen  Trifluoperazin  Triflupromazin 
  • Antipsihotici neuroleptici N05A Tipični Benzamidi: Levosulpirid  Nemonaprid  Sulpirid Sultoprid  Tiaprid  Veraliprid Butirofenoni: Azaperon  Benperidol 
  • Antipsihotici neuroleptici N05A Tipični Benzamidi: Levosulpirid  Nemonaprid  Sulpirid Sultoprid  Tiaprid  Veraliprid Butirofenoni: Azaperon  Benperidol 
  • Перицијазин  Перфеназин  Пимозид  Прохлорперазин  Промазин  Сулфоридазин  Сулпирид Султоприд  Тиоридазин  Тиотиксен  Трифлуоперазин  Трифлупромазин 
  • Pericijazin  Perfenazin  Pimozid  Prohlorperazin  Promazin  Sulforidazin  Sulpirid Sultoprid  Tioridazin  Tiotiksen  Trifluoperazin  Triflupromazin 
  • Antipsihotici neuroleptici N05A Tipični Benzamidi: Levosulpirid  Nemonaprid  Sulpirid Sultoprid  Tiaprid  Veraliprid Butirofenoni: Azaperon  Benperidol 

Users also searched:

...