Back

ⓘ Диференцијална криптоанализа
                                     

ⓘ Диференцијална криптоанализа

Диференцијална криптоанализа је криптографска техника која је примењена највише на блоковске алгоритме. Ова врста анализе анализира разлике односа између парова отвореног текста и шифрата. Те разлике могу послужити за одређивање вероватноће могућих тајних кључева и проналажења највероватнијег тајног кључа. Према томе, напад је по природи статистички и могућ је неуспех, али ретко.

Неке разлике између отворених текстова нападачу више одговарају од осталих па је због тога диференцијална анализа сврстана у категорију напада са одабраним отвореним текстом енгл. chosen plaintext attack али се уз довољне количине текстова може сврстати и у категорију напада са познатим отвореним текстом енгл. known-plaintext attack.

Диференцијална анализа је примењива на многе блоковске алгориме, али је у прошлости било најзанимљивије анализирати DES стандард за блоковско шифровање. Због тога се готово увек при опису диференцијалне криптоанализе приказује њена ефикасност на DES алгоритам.

                                     
  • Човек - у - средини МИТМ Preimage SHA - 256 42 64 2248.4 SHA - 512 42 80 2494.6 Диференцијални напад вишег реда на редуковани SHA - 256 2011 Диференцијал Псеудо - судар

Users also searched:

...