Back

ⓘ Начелник општине
                                     

ⓘ Начелник општине

Начелник општине је носилац извршне власти у општини.

У Републици Српској и Федерацији БиХ начелници општина се бирају непосредно на локалним изборима на мандат од четири године. Они стоје на челу општинске управе. Функција под овим називом постоји још и у Хрватској, док је у Србији одговарајућа функција предсједник општине.

Као носилац извршне власти општине, задужен да проводи политику и извршава одлуке и друга акта скупштине општине и руководи административном службом општине. Начелник општине предлаже скупштини статут општине, одлуке и друга општа акта, буџет, завршни рачун буџета, програме и планове из надлежности скупштине, одговоран је за извршење поверених послова државне управе, оснива и уређује општинске административне службе, представља и заступа општину, одговоран је за законитост аката које предлаже скупштини, доноси акте и предузима друге радње у руковођењу административном службом општине, те обавља друге послове утврђене законом и статутом општине. Начелник општине самостално утврђује унутрашњу организацију општинске административне службе, која се заснива на критеријумима ефикасности, делотворности и економичности уз поштовање законом утврђених принципа.

                                     
  • поред начелника чини и скупштина општине Институционални центар општине Рудо је насеље Рудо, гдје су смјештени сви општински органи. Начелник општине Рудо
  • Списак начелника и градоначелника у Републици Српској Начелник општине представља и заступа општину и врши извршну функцију у Билећи. Избор начелника се врши
  • начелника и градоначелника у Републици Српској Начелник општине представља и заступа општину и врши извршну функцију у Крупи на Уни. Избор начелника се
  • Српске. Детаљније: Списак начелника и градоначелника у Републици Српској Начелник општине је представљао и заступао општину и вршио извршну функцију у
  • поред начелника чини и скупштина општине Институционални центар општине Невесиње је насеље Невесиње, гдје су смјештени сви општински органи. Начелник општине
  • начелника чини и скупштина општине Институционални центар општине Гацко је насеље Гацко, гдје су смјештени сви општински органи. Начелник општине Гацко
  • поред начелника чини и скупштина општине Институционални центар општине Братунац је насеље Братунац, гдје су смјештени сви општински органи. Начелник општине
  • скупштина општине Институционални центар општине Источно Ново Сарајево је насеље Лукавица, гдје су смјештени сви општински органи. Начелник општине Источно
  • Списак начелника и градоначелника у Републици Српској Начелник општине представља и заступа општину и врши извршну функцију у Трнову. Избор начелника се врши

Users also searched:

...