Back

ⓘ Fluperlapin
Fluperlapin
                                     

ⓘ Fluperlapin

Fluperlapin je triciklični atipični antipsihotik sa dodatnim antidepresivnim i sedativnim dejstvom. On je sintetisan 1979. Studiran je na životinjama i ljudima od 1984. Mada je pokazao efikasnost u tretmanu mnoštva oboljenja, uključujući šizofreniju, psihozu usled Parkinsonove bolest, depresiju, i distoniju, on nije plasiran na tržište.

                                     

1. Literatura

  • Ganellin, C. R.; Triggle, D. J.; Macdonald, F. 1997. Dictionary of pharmacological agents. CRC Press. стр. 916. ISBN 978-0-412-46630-4. Приступљено 15. 9. 2011.
                                     
  • Molekulska formula C19H20FN3 se može odnositi na: Fluperlapin Gevotrolin
  • N - Dimetiltriptamin EGIS - 12233 mešoviti 5 - HT6 5 - HT7 antagonist Flufenazin Fluperlapin ICI 169, 369 Imipramin Ketanserin Loksapin LSD Maprotilin Mesulergin Metisergid
  • Asenapin  Karpipramin  Klocapramin  Klorotepin  Klotiapin  Klozapin Fluperlapin Gevotrolin  Metitepin  Mosapramin  NDMC  Olanzapin  Pihindon 
  • Asenapin  Karpipramin  Klocapramin  Klorotepin  Klotiapin  Klozapin Fluperlapin Gevotrolin  Metitepin  Mosapramin  NDMC  Olanzapin  Pihindon 
  • Asenapin  Karpipramin  Klocapramin  Klorotepin  Klotiapin  Klozapin Fluperlapin Gevotrolin  Metitepin  Mosapramin  NDMC  Olanzapin  Pihindon 
  • Asenapin  Karpipramin  Klocapramin  Klorotepin  Klotiapin  Klozapin Fluperlapin Gevotrolin  Metitepin  Mosapramin  NDMC  Olanzapin  Pihindon 
  • Asenapin  Karpipramin  Klocapramin  Klorotepin  Klotiapin  Klozapin Fluperlapin Gevotrolin  Metitepin  Mosapramin  NDMC  Olanzapin  Pihindon 
  • Asenapin  Karpipramin  Klocapramin  Klorotepin  Klotiapin  Klozapin Fluperlapin Gevotrolin  Metitepin  Mosapramin  NDMC  Olanzapin  Pihindon 
  • Asenapin  Karpipramin  Klocapramin  Klorotepin  Klotiapin  Klozapin Fluperlapin Gevotrolin  Metitepin  Mosapramin  NDMC  Olanzapin  Pihindon