Back

ⓘ Klapov oscilator
                                     

ⓘ Klapov oscilator

Klapov oscilator je jedan od nekoliko tipova elektronskih oscilatora izgradenih od tranzistora i mreže pozitivne povratne sprege, koristeći kombinaciju jednog kalema sa kondenzatorom za odredivanje frekvencije, zbog čega su i nazvani LC oscilatori.

                                     

1. O oscilatoru

Rad o Klapovom oscilatoru je prvi objavio Džejms Kilton Klap 1948. godine. Prema Vačkaru, oscilatore ove vrste je samostalno razvijalo više pronalazača, a jedan od njih, koji je razvio Gurije bio je u upotrebi na BBC-ju još od 1938. godine.

Kao što se vidi u kolu prikazanom na slici, mreža se sastoji iz jednog kalema i tri kondenzatora. Kondenzatori C 1 i C 2 formiraju naponski razdjelnik koji odreduje dio napona povratne sprege na ulazu tranzistora. Klapov oscilator je u stvari Kolpicov oscilator koji ima dodatni kondenzator postavljen u seriji sa kalemom.

Frekvencija oscilovanja u hercima broj ciklusa u sekundi za kolo na slici 1 koje koristi tranzistor sa efektom polja FET, se nalazi ovako:

Osnovna kružna učestanost je:

ω 0 = 1 L u C u {\displaystyle \omega _{0}={\sqrt{LC_{0}}}}}}

Klapovo kolo se često preferira nad Kolpicovim kolom, i to uglavnom za izgradnju oscilatora varijabilne frekvencije VFO - engl. Variable frequency oscillator. U Kolpicovom VFO, naponski razdjelnik sadrži kondenzator promjenljive kapacitivnosti bilo C 1 ili C 2. Ovaj promjenljivi kondenzator čini da napon povratne sprege takode bude promjenljiv, što ponekad dovodi do toga da će biti manja vjerovatnoća da Kolpicovo kolo postigne oscilovanje na frekvencijama iznad željenog dijela frekvencijskog opsega. Ovaj problem je izbjegnut u Klapovom oscilatoru pomoću fiksnih kondenzatora u naponskom djelitelju i jednog promjenljivog kondenzatora C 0 u serijskoj vezi sa kalemom. Takode, unutrašnja kapacitivnost tranzistora ima mnogo manje ili nema uopšte uticaja na oscilacije.

Induktivnost L je djelimično kompenzovana reaktansom kondenzatora C 0. Ovo omogućava većem broju namotaja da povećaju faktor Q faktor dobrote kalema, obezbjedujući zauzvrat oscilator veće stabilnosti i užeg frekvencijskog opsega. Takode, kapacitivnost unutrašnjih spojeva u tranzistoru je u paralelnoj vezi sa kondenzatorima C 1 i C 2, tako da je njihov efekat smanjen. Medutim, kondenzator C 0 nije pod uticajem C 1 ili C 2 tako da je frekvencija oscilovanja preciznija i stabilnija.

Klapov oscilator se može dodatno usavršiti ukoliko se u grani u kojoj se nalaze L i C 0 u šemi sa slike 1. umjesto njih postavi kristal kvarc.

Ovaj oscilator se takode može realizovati sa triodom koja se postavi na mjesto FET-a, kao sto je to prikazano na slici.

                                     

2. Spoljašnje veze

  • EE 322/322L Wireless Communication Electronics - Lecture #24: Oscillators. Clapp oscillator. VFO startup
  • Генераторы - часть 4. 8. Модифицированный генератор Клаппа с низкими искажениями