Back

ⓘ Категорија:Антистаросне супстанце
                                               

Eritropoietin

Eritropoetin je glikoproteinski hormon koji kontroliše eritropoiezu, produkciju crvenih krvnih zrnaca. On je citokin za prekursore eritrocita u koštanoj srži. Ljudski EPO ima molekulsku težinu od 34.000. Eritropoietin proizvode interstinalni fibroblasti u bubrezima zajedno sa peritubularnim kapilarima i tubularnim epitelnim ćelijama. On se takode formira u perisinusoidnim ćelijama u jetri. Dok je produkcija u jetri predominantna u fetalnom i perinatalnom periodu, renalna produkcija je predominantna kod odraslih osoba. Eritropoietin je hormon koji prvenstveno reguliše produkciju crvenih krv ...

                                               

Колаген

Колаген је јак и дугачак молекул, карактеристичан за животиње, који чини чак 25% свих протеина организма сисара. Колаген се ствара у цистернама гранулисаног ендоплазматичног ретикулума као проколаген. Проколаген је изграђен од три левогира полипептидна ланца, који су међусобно десногиро увијени и стабилизовани водоничним везама, са слободним крајевима. Када се дејством ензима уклоне крајеви, добија се структурна јединица колагена звана тропоколаген. У екстрацелуларном матриксу јединице тропоколагена се спонтано удружују у издужена влакна колагена. Постоји 28 типова колагена, описаних у лит ...

                                               

Acetilkarnitin

ALCAR je acetilisani derivat L -karnitina. Tokom napornog vežbanja, veliki deo L -karnitina i neiskorišćenog acetil-CoA se konvertuje do ALCAR i CoA unutar mitohondrija posredstvom karnitin O-acetiltransferaze. ALCAR se transportuje izvan mitohondrija gde se konvertuje u dva konstituenta. L -karnitin se reciklira nazad u mitohondrije gde se koristi u metabolizmu masnih kiselina. Višak acetil-CoA ima za posledicu da se ugljeni hidrati u većoj meri koriste za energiju tokom vežbanja nego masne kiseline. Do toga dolazi putem različitih mehanizama unutar i izvan mitohondrija. ALCAR transport u ...

                                               

Cikloastragenol

Cikloastragenol je sapogenin koji je prisutan u biljci Astragalus membranaceus. On je u prodaji pod imenima TA-65 ili TA-65MD u SAD-u. Proizvodi ga kompanija Telomerase Activation Sciences, Inc. TA-65 se pojavio na tržištu 2005. Cikloastragenol umereno povećava aktivnost telomeraze i proliferativni kapacitet CD4 i CD8 T ćelija. Postoje indikacije da je on posebno efektivan kod citomegalovirus-pozitivnih osoba.

                                               

Humani horionski gonadotropin

Humani horionski gonadotropin ili Humani horionski gonadotrofin je glikoproteinski hormon koga proizvodi tokom trudnoće rastući embrion nakon koncepcije i kasnije sincitiotrofoblast.

                                               

Karnozin

Karnozin je dipeptid sastavljen od dve aminokiseline: beta-alanina i histidina. U velikim koncentracijama ga ima u mišićima i moždanom tkivu. Karnozin i karnitin je otkrio ruski biohemičar Vladimir Sergejević Gulević. Istraživači u Britaniji, Južnoj Koreji, Rusiji i drugim zemljama su dokazali da karnozin ima brojne blagotvorne antioksidativne osobine. Dokazano je da karnozin izbacuje reaktivne vrste kiseonik a ROS kao i alfa-beta nezasićene aldehide, nastale peroksidacijom masnih kiselina ćelijskih membrana tokom oksidativnog stresa. Karnozin može da se suprotstavi glikaciji, takode je sp ...

                                     

ⓘ Антистаросне супстанце

  • Acetil - L - karnitin ALCAR je acetilisana forma L - karnitina. On je dijetarni suplement i prirodno se javlja u biljkama i životinjama. ALCAR je acetilisani
  • Lipoinska kiselina LA, α - lipoinska kiselina i alfa lipoinska kiselina, ALA je organosumporno jedinjenje izvedeno iz oktanske kiseline. Lipoinska kiselina
  • Mitogenom - aktivirane proteinske MAP kinaze EC 2.7.11.24 su serin treonin - specifične proteinske kinaze koje odgovaraju na ekstracelularne stimuluse
  • Cikloastragenol je sapogenin koji je prisutan u biljci Astragalus membranaceus. On je u prodaji pod imenima TA - 65 ili TA - 65MD u SAD - u. Proizvodi ga kompanija
  • Kinini Bradikinin Tahikinini: sisari Supstanca P, Neurokinin A, Neurokinin B vodozemaci Kasinin, Fisalaemin Neuromedini B  N  S  U Drugi Angiotenzin 

Users also searched:

...