Back

ⓘ Kalcitriol
Kalcitriol
                                     

ⓘ Kalcitriol

Kalcitriol je hormonski aktivna forma vitamina D sa tri hidroksilne grupe 2 D 3 ili 1.25 2 D). On povišava nivo kalcijuma u krvi putem povećanja unosa kalcijuma iz creva u krv, i mogućeg povišenja otpuštanja kalcijuma u krv iz kostiju.

                                     

1. Nomenklatura

Kalcitriol se obično naziva 1.25-dihidroksiholekalciferol, ali se koristi i 24.25-dihidroksiholekalciferol. Samo dve hidroksilne grupe se navode jer holekalciferol već ima jednu.

Farmaceutska prodajna imena

Kalcitriol je u prodaji pod brojnim imenima: Rocaltrol, Calcijex, Decostriol, Vectical.

                                     
  • адипонектин  резистин Скелетон: Остеокалцин Бубрег: JGA ренин перитубуларне ћелије EPO калцитриол простагландин Срце: Натриуретски пептид ANP, BNP
  • адипонектин  резистин Скелетон: Остеокалцин Бубрег: JGA ренин перитубуларне ћелије EPO калцитриол простагландин Срце: Натриуретски пептид ANP, BNP
  • adiponektin  rezistin Skeleton: Osteokalcin Bubreg: JGA renin peritubularne ćelije EPO kalcitriol prostaglandin Srce: Natriuretski peptid ANP, BNP
  • adiponektin  rezistin Skeleton: Osteokalcin Bubreg: JGA renin peritubularne ćelije EPO kalcitriol prostaglandin Srce: Natriuretski peptid ANP, BNP
  • adiponektin  rezistin Skeleton: Osteokalcin Bubreg: JGA renin peritubularne ćelije EPO kalcitriol prostaglandin Srce: Natriuretski peptid ANP, BNP
  • адипонектин  резистин Скелетон: Остеокалцин Бубрег: JGA ренин перитубуларне ћелије EPO калцитриол простагландин Срце: Натриуретски пептид ANP, BNP
  • adiponektin  rezistin Skeleton: Osteokalcin Bubreg: JGA renin peritubularne ćelije EPO kalcitriol prostaglandin Srce: Natriuretski peptid ANP, BNP
  • adiponektin  rezistin Skeleton: Osteokalcin Bubreg: JGA renin peritubularne ćelije EPO kalcitriol prostaglandin Srce: Natriuretski peptid ANP, BNP
  • адипонектин  резистин Скелетон: Остеокалцин Бубрег: JGA ренин перитубуларне ћелије EPO калцитриол простагландин Срце: Натриуретски пептид ANP, BNP
  • адипонектин  резистин Скелетон: Остеокалцин Бубрег: JGA ренин перитубуларне ћелије EPO калцитриол простагландин Срце: Натриуретски пептид ANP, BNP

Users also searched:

...