Back

ⓘ Prukaloprid
Prukaloprid
                                     

ⓘ Prukaloprid

Prukaloprid je lek koji deluje kao selektivni agonist visokog afiniteta za 5-HT 4 receptor. On poboljšava umanjeni motilitet creva koji je tipičan za hroničnu konstipaciju, i proizvodi normalnije pražnjenje creva. Prukaloprid je odobren za upotrebu u Evropi 2009 i u Kanadi 2011, dok u SAD-u nije odobren. Ovaj lek se ispituje za moguću primenu u tretmanu hronične intestinalne pseudoopstrukcije.

                                     
 • koji se koriste za tretiranje poremećaja gastrointestinalne motilnosti. Prukaloprid je visoko selektivni agonist 5 - HT4 receptora koji se može koristiti za
 • Moksaverin A03AE01 Alosetron A03AE02 Tegaserod A03AE03 Cilansetron A03AE04 Prukaloprid A03AX01 Fenpipran A03AX02 Diizopromin A03AX03 Hlorbenzoksamin A03AX04
 • agensi: Cinitaprid  Cisaprid  Dazoprid  Metoklopramid  Mosaprid  Prukaloprid Renzaprid  Tegaserod  Zakoprid Drugi: 5 - MT  BIMU8  CJ - 033, 466 
 • agensi: Cinitaprid  Cisaprid  Dazoprid  Metoklopramid  Mosaprid  Prukaloprid Renzaprid  Tegaserod  Zakoprid Drugi: 5 - MT  BIMU8  CJ - 033, 466 
 • agensi: Cinitaprid  Cisaprid  Dazoprid  Metoklopramid  Mosaprid  Prukaloprid Renzaprid  Tegaserod  Zakoprid Drugi: 5 - MT  BIMU8  CJ - 033, 466 
 • agensi: Cinitaprid  Cisaprid  Dazoprid  Metoklopramid  Mosaprid  Prukaloprid Renzaprid  Tegaserod  Zakoprid Drugi: 5 - MT  BIMU8  CJ - 033, 466 
 • agensi: Cinitaprid  Cisaprid  Dazoprid  Metoklopramid  Mosaprid  Prukaloprid Renzaprid  Tegaserod  Zakoprid Drugi: 5 - MT  BIMU8  CJ - 033, 466 
 • agensi: Cinitaprid  Cisaprid  Dazoprid  Metoklopramid  Mosaprid  Prukaloprid Renzaprid  Tegaserod  Zakoprid Drugi: 5 - MT  BIMU8  CJ - 033, 466 
 • agensi: Cinitaprid  Cisaprid  Dazoprid  Metoklopramid  Mosaprid  Prukaloprid Renzaprid  Tegaserod  Zakoprid Drugi: 5 - MT  BIMU8  CJ - 033, 466 
 • agensi: Cinitaprid  Cisaprid  Dazoprid  Metoklopramid  Mosaprid  Prukaloprid Renzaprid  Tegaserod  Zakoprid Drugi: 5 - MT  BIMU8  CJ - 033, 466 
 • agensi: Cinitaprid  Cisaprid  Dazoprid  Metoklopramid  Mosaprid  Prukaloprid Renzaprid  Tegaserod  Zakoprid Drugi: 5 - MT  BIMU8  CJ - 033, 466