Back

ⓘ Imipramin
Imipramin
                                     

ⓘ Imipramin

Imipramin je triciklični antidepresiv iz dibenzazepinske grupe. Imipramin se uglavnom koristi za tretmant kliničke depresije i enureze.

On je takode izučavan za potencijalnu primenu u lečenju paničnog poremećaja.

                                     

1. Poredenje sa drugim antidepresivima

Potentnost afinitet imipramina i drugih antidepresiva na različitim trasporterima i receptorima je sumirana u donjoj tabli. Potentnost je izražena kao recipročna vrednosti konstante disocijacije pomnožene sa faktorom 10 −7. Stoga što je veći broj, to je veća moć blokiranja

                                     
  • Dosulepin Dotiepin  Doksepin  Enprazepin  Fluotracen  Hepzidin  Homopipramol  Imipramin Imipraminoksid  Intriptilin  Iprindol  Ketipramin  Litracen  Lofepramin 
  • Dosulepin Dotiepin  Doksepin  Enprazepin  Fluotracen  Hepzidin  Homopipramol  Imipramin Imipraminoksid  Intriptilin  Iprindol  Ketipramin  Litracen  Lofepramin 
  • Amitriptilin Butriptilin Cianopramin Clomipramin Desipramin Dosulepin Doksepin Imipramin Lofepramin melitracen Nortriptilin Protriptilin Trimipramin Tetraciklični
  • Dosulepin Dotiepin  Doksepin  Enprazepin  Fluotracen  Hepzidin  Homopipramol  Imipramin Imipraminoksid  Intriptilin  Iprindol  Ketipramin  Litracen  Lofepramin 
  • Dosulepin Dotiepin  Doksepin  Enprazepin  Fluotracen  Hepzidin  Homopipramol  Imipramin Imipraminoksid  Intriptilin  Iprindol  Ketipramin  Litracen  Lofepramin 
  • Dosulepin Dotiepin  Doksepin  Enprazepin  Fluotracen  Hepzidin  Homopipramol  Imipramin Imipraminoksid  Intriptilin  Iprindol  Ketipramin  Litracen  Lofepramin 

Users also searched:

...