Back

ⓘ Cinanserin
Cinanserin
                                     

ⓘ Cinanserin

Cinanserin je antagonist 5-HT 2A i 5-HT 2C receptora koji je otkriven tokom 1960-tih.

Preparat cinanserina je efektivan protiv atipične pneumonije SARS.

                                     
  • Molekulska formula C20H24N2OS se može odnositi na: Lukanton Cinanserin
  • Tioridazin Atipični Klozapin, Olanzapin, Kvetijapin, Risperidon, Ziprasidon Cinanserin Deramciklan Ketanserin LY - 53, 857 Metergolin Metiotepin Pizotifen Ritanserin
  • AC - 90179  Adatanserin  Altanserin  AMDA  APD - 215  Blonanserin  Cinanserin CSP - 2503  Ciproheptadin  Deramciklan  Dotarizin  Eplivanserin 
  • AC - 90179  Adatanserin  Altanserin  AMDA  APD - 215  Blonanserin  Cinanserin CSP - 2503  Ciproheptadin  Deramciklan  Dotarizin  Eplivanserin 
  • AC - 90179  Adatanserin  Altanserin  AMDA  APD - 215  Blonanserin  Cinanserin CSP - 2503  Ciproheptadin  Deramciklan  Dotarizin  Eplivanserin 
  • AC - 90179  Adatanserin  Altanserin  AMDA  APD - 215  Blonanserin  Cinanserin CSP - 2503  Ciproheptadin  Deramciklan  Dotarizin  Eplivanserin 
  • AC - 90179  Adatanserin  Altanserin  AMDA  APD - 215  Blonanserin  Cinanserin CSP - 2503  Ciproheptadin  Deramciklan  Dotarizin  Eplivanserin 
  • AC - 90179  Adatanserin  Altanserin  AMDA  APD - 215  Blonanserin  Cinanserin CSP - 2503  Ciproheptadin  Deramciklan  Dotarizin  Eplivanserin 
  • AC - 90179  Adatanserin  Altanserin  AMDA  APD - 215  Blonanserin  Cinanserin CSP - 2503  Ciproheptadin  Deramciklan  Dotarizin  Eplivanserin