Back

ⓘ SB-206,553
SB-206.553
                                     

ⓘ SB-206.553

SB-206.553 je lek koji deluje kao mešoviti antagonist za 5-HT 2B i 5-HT 2C serotoninske receptore. On ima anksiolitička svojstava u životinjskim studijama i formira interakcije sa nizom drugih lekova. On takode deluje kao pozitivni alosterni modulator α 7 nikotinskih acetilholinskih receptora.