Back

ⓘ Naftilizopropilamin
Naftilizopropilamin
                                     

ⓘ Naftilizopropilamin

Naftilizopropilamin je eksperimentalni lek koje se istražuje kao potencijalni tretmant za alkoholnu i stimulansnu adikciju.

Naftilizopropilamin deluje kao agens otpuštanja serotonina, norepinefrina, i dopamina koji nije neurotoksičan, sa EC 50 vrednostima od 3.4 nM, 11.1 nM, i 12.6 nM, respektivno. On takode ima visok afinitet za 5-HT 2A, 5-HT 2B, i 5-HT 2C receptore, i deluje kao pun agonist na 5-HT 2B i kao parcijalni agonist na 5-HT 2C, dok je njegov afinitet za 5-HT 2A verovatno suviše nizak da bi bio značajan.

U životinjskim studijama, je pokazano da naftilizopropilamin redukuje kokainsku samoadministraciju, mada ima relativno slam stimulatorni efekat kad se samostalno dozira.

                                     
  • Aripiprazol CP - 809, 101 Fenfluramin Lisurid Lorkaserin Mesulergin MK - 212 Naftilizopropilamin Norfenfluramin Org 12, 962 Org 37, 684 Oksaflozan PNU - 22394 Psihodelici

Users also searched:

...