Back

ⓘ SB-204,741
SB-204.741
                                     

ⓘ SB-204.741

SB-204.741 je lek koji deluje kao potentan i selektivan antagonist na serotoninskom 5-HT 2B receptoru, sa oko 135x selektivnošću u odnosu na blisko srodni 5-HT 2C receptor, i još većom u odnosu na 5-HT 2A receptor. On se koristi u naučnim istraživanjima za ispitivanje funkcije 5-HT 2B receptora.