Back

ⓘ PRX-08066
PRX-08066
                                     

ⓘ PRX-08066

PRX-08066 je lek koji deluje kao potentan i selektivan antagonist na serotoninskom 5-HT 2B receptoru, sa afinitetom vezivanja na 5-HT 2B od 3.4 nM, i visokom selektivnošću u odnosu na blisko srodne 5-HT 2A i 5-HT 2C receptore. PRX-08066 i drugi selektivni 5-HT 2B antagonisti se koriste za tretman plučne arterijske hipertenzije, nakon otkrića da potentni 5-HT 2B agonist norfenfluramin proizvodi plućnu arterijsku hipertenziju i naknadno oštećenje srčanih zalizaka. U životinjskim studijama, utvrdeno je da PRX-08066 redukuje nekoliko ključnih indikatora plućne arterijske hipertenzije i poboljšava srčani izlaz, sa sličnom efikasnošću u odnosu na ustaljene lekova za ta oboljenja, kao što su bosentan, sildenafil, beraprost o iloprost. On se takode istražuje za potencijalnu antikancernu primenu, usled njegove sposobnosti da inhibira aktivaciju fibroblasta.

                                     
  • EGIS - 7625  Ketanserin  Lisurid  LY - 272, 015  Metitepin Metiotepin  PRX - 08066 Rauvolscin  Ritanserin  RS - 127, 445  Sarpogrelat  SB - 200, 646  SB - 204
  • EGIS - 7625  Ketanserin  Lisurid  LY - 272, 015  Metitepin Metiotepin  PRX - 08066 Rauvolscin  Ritanserin  RS - 127, 445  Sarpogrelat  SB - 200, 646  SB - 204
  • EGIS - 7625  Ketanserin  Lisurid  LY - 272, 015  Metitepin Metiotepin  PRX - 08066 Rauvolscin  Ritanserin  RS - 127, 445  Sarpogrelat  SB - 200, 646  SB - 204
  • EGIS - 7625  Ketanserin  Lisurid  LY - 272, 015  Metitepin Metiotepin  PRX - 08066 Rauvolscin  Ritanserin  RS - 127, 445  Sarpogrelat  SB - 200, 646  SB - 204
  • EGIS - 7625  Ketanserin  Lisurid  LY - 272, 015  Metitepin Metiotepin  PRX - 08066 Rauvolscin  Ritanserin  RS - 127, 445  Sarpogrelat  SB - 200, 646  SB - 204

Users also searched:

...