Back

ⓘ SDZ SER-082
SDZ SER-082
                                     

ⓘ SDZ SER-082

SDZ SER-082 je lek koji deluje kao mešoviti antagonist za 5-HT 2B i 5-HT 2C serotoninske receptore, sa dobrom selektivnošću za druge tipove serotoninskog receptora i malom preferencijom za 5-HT 2C u odnosu na 5-HT 2B. On je korišten u životinjskim studijama uticaja dejstva različitih 5-HT 2 podtipova, i kako oni utiču na efekte drugih lekova poput kokaina.

                                     
  • 646  SB - 204, 741  SB - 206, 553  SB - 215, 505  SB - 221, 284  SB - 228, 357  SDZ SER - 082 Tegaserod  Johimbin 5 - HT2C Agonisti: Fenetilamini: 2C - B  2C - E  2C - I 
  • 646  SB - 204, 741  SB - 206, 553  SB - 215, 505  SB - 221, 284  SB - 228, 357  SDZ SER - 082 Tegaserod  Johimbin 5 - HT2C Agonisti: Fenetilamini: 2C - B  2C - E  2C - I 
  • 646  SB - 204, 741  SB - 206, 553  SB - 215, 505  SB - 221, 284  SB - 228, 357  SDZ SER - 082 Tegaserod  Johimbin 5 - HT2C Agonisti: Fenetilamini: 2C - B  2C - E  2C - I 
  • 646  SB - 204, 741  SB - 206, 553  SB - 215, 505  SB - 221, 284  SB - 228, 357  SDZ SER - 082 Tegaserod  Johimbin 5 - HT2C Agonisti: Fenetilamini: 2C - B  2C - E  2C - I 
  • 646  SB - 204, 741  SB - 206, 553  SB - 215, 505  SB - 221, 284  SB - 228, 357  SDZ SER - 082 Tegaserod  Johimbin 5 - HT2C Agonisti: Fenetilamini: 2C - B  2C - E  2C - I 
  • 646  SB - 204, 741  SB - 206, 553  SB - 215, 505  SB - 221, 284  SB - 228, 357  SDZ SER - 082 Tegaserod  Johimbin 5 - HT2C Agonisti: Fenetilamini: 2C - B  2C - E  2C - I 
  • 646  SB - 204, 741  SB - 206, 553  SB - 215, 505  SB - 221, 284  SB - 228, 357  SDZ SER - 082 Tegaserod  Johimbin 5 - HT2C Agonisti: Fenetilamini: 2C - B  2C - E  2C - I 
  • 646  SB - 204, 741  SB - 206, 553  SB - 215, 505  SB - 221, 284  SB - 228, 357  SDZ SER - 082 Tegaserod  Johimbin 5 - HT2C Agonisti: Fenetilamini: 2C - B  2C - E  2C - I 
  • 646  SB - 204, 741  SB - 206, 553  SB - 215, 505  SB - 221, 284  SB - 228, 357  SDZ SER - 082 Tegaserod  Johimbin 5 - HT2C Agonisti: Fenetilamini: 2C - B  2C - E  2C - I 

Users also searched:

...