Back

ⓘ Vomeronazalni receptor
Vomeronazalni receptor
                                     

ⓘ Vomeronazalni receptor

Feromoni su evoluirali kod svih životinjskih redova, da signaliiraju status seksa i dominancije. Oni su odgovorni za stereotipno socijalno i seksualno ponašanje medu članovima istih vrsta. Kod sisara, ovi hemijski signali se prvenstveno detektuju posredstvom vomeronazalnog organa, hemosenzornog organa lociranog u bazi nosne pregrade.

VNO je prisutan kod većine amfibija, reptila i neprimatnih sisara, ali je odsutan kod ptica, odraslih tesnonosnih majmuna i čovekolikih majmuna. Aktivna uloga ljudskog VNO u detektovanju feromona se osporava. VNO je prisutan u fetusu, ali je zakržljao ili odsutan kod odraslih osoba. Tri distinktne familije mogućih feromonskih receptora su identifikovane u vomeronazalnom organu V1R, V2R i V3R. Oni su G protein spregnuti receptori, ali su samo u daljoj vezi sa receptorima glavnog mirisnog sistema, čime se naglašava njihova različita uloga.

V1 receptori dele izmedu 50 i 90% indentiteta sekvenci, ali imaju malo sličnosti sa drugim familijama G protein spregnutih receptora. Postoje indikacije da su daljoj vezi sa T2R receptorima gorkod ukusa i rodopsinu sličnim GPCR receptorima. Kod pacova, ova familija obuhvata 30-40 gena. Oni su izraženi u apikalnim regionima VNO-a, u neuronima u kojima je izražen Gi2. Sprezanje receptora sa tim proteinom posreduje inozitol trisfosfatnu signalizaciju. Više homologa V1 receptora je nadeno kod ljudi. Većina njih su pseudogeni. Funktionalni receptor je isto tako identifikovan. On je izražen u ljudskom mirisnom sistemu.

                                     
  • mirisa: receptori mirisnog epitela mirisni receptori vezuju odorante i feromone vomeronazalni receptori regulacija ponašanja i raspoloženja: receptori u
  • asocijativnog učenja. U vomeronazalnom olfaktornom i emocionalnom sistemu, Fos protein pokazuje da neisparljivi feromoni stimulišu vomeronazalni sistem, dok isparljive
  • говору, нос омогућује резонанцу. У горњем делу носне дупље смештени су рецептори чула мириса. У носну дупљу улива се сузно - носни канал. Честице мириса
  • odgovor odbrane ili straha. Parenje kod pacova sledi sličan mehanizam. Vomeronazalni organ i glavni mirisni epitel, koji se zajedno zovu mirisni sistem

Users also searched:

...