Back

ⓘ SUN domen
                                     

ⓘ SUN domen

SUN domeni su konzervirani C-terminalni proteinski regioni sa nekoliko stotina aminokiselina. SUN domeni su obično javljaju nakon transmembranskog domena i manje očuvanih regiona aminokiselina. Večina proteina koji sadrže SUN domene učestvuju u pozicioniranju jedra u ćeliji. Smatra se da SUN domeni formiraju direktne interakcije sa KASH domenima u prostoru izmedu spoljašnje i unutrašnje membrane jedra. SUN proteini su prisutni na unutrašnjoj membrani jedra. Sad1 protein bakterije S. pombe se nalazi na deobnom vretenu. Kod sisara, SUN domen je prisutan u dva proteina, Sun1 i Sun2. SUN domen Sun2 proteina je u periplazmičnom prostoru.