Back

ⓘ Акве
Акве
                                     

ⓘ Акве

Акве је некадашњи позноантички римски и раносредњовековни византијски утврђени град који је био лоциран поред обале Дунава, у близини дунавског лимеса, код данашњег места Прахово. Град је припадао провинцији Приобалној Дакији и био је епископско седиште са великим административним подручјем, како се наводи у XI новели цара Јустинијана.

Први епископ града Акве у списима је епископ Виталије 343. године. Током 6. века, епископи града Акве били су потчињен архиепископу Јустинијане Приме лат. Iustiniana Prima. Савремена Тимочка епархија представља наследницу древне Аквенске епархије, а тимочки епископи су по том основу наслдници древних аквенских епископа.

Град Акве помиње се и у попису Прокопија из Цезареје места као седиште једног од дистрикта са 37 кастела. a на једном другом месту исти писац помиње Акве крај Дунава као градић који је обновио цар Јустинијан, када су га Авари разорили.

Град је у античком периоду имао значајно војни и трговачки значај. Са његових утврђења је контролисан прелаз преко Дунава код Великог острва. У његовом саставу је било и утврђено пристаниште.