Back

ⓘ Hlorfentermin
Hlorfentermin
                                     

ⓘ Hlorfentermin

Hlorfentermin je supresant apetita iz fenetilaminske klase. Razvijen je 1962. On je 4-hloro derivat bolje poznatog supresanta apetita fentermina, koji je još uvek u upotrebi.

Hlorfentermin je relativno slab stimulans sa malim potencijalom za zloupotrebu, ali je klasifikovan kao lek plana III u SAD-u zbog njegove sličnosti sa drugim supresantima apetita kao što je dietilpropion, koji je bio zloupotrebljavan u znatnoj meri. On se više ne koristi uglavnom zbog bezbednosnih razloga, jer je njegov profil serotonergičkog dejstva sličan sa drugim supresantima apetita koji su povučeni sa tržišta, npr. fenfluramin i aminoreks, za koje je nadeno da uzrokuju pulmonarnu hipertenziju i srčanu fibrozu nakon duže upotrebe.

                                     
  • 5 - HT2B Agonisti: Oksazolini: 4 - Metilaminoreks  Aminoreks Fenetilamini: Hlorfentermin Kloforeks  DOB  DOC  DOI  DOM  Fenfluramin  MDA  MDMA  Norfenfluramin
  • 5 - HT2B Agonisti: Oksazolini: 4 - Metilaminoreks  Aminoreks Fenetilamini: Hlorfentermin Kloforeks  DOB  DOC  DOI  DOM  Fenfluramin  MDA  MDMA  Norfenfluramin
  • 5 - HT2B Agonisti: Oksazolini: 4 - Metilaminoreks  Aminoreks Fenetilamini: Hlorfentermin Kloforeks  DOB  DOC  DOI  DOM  Fenfluramin  MDA  MDMA  Norfenfluramin
  • 5 - HT2B Agonisti: Oksazolini: 4 - Metilaminoreks  Aminoreks Fenetilamini: Hlorfentermin Kloforeks  DOB  DOC  DOI  DOM  Fenfluramin  MDA  MDMA  Norfenfluramin
  • 5 - HT2B Agonisti: Oksazolini: 4 - Metilaminoreks  Aminoreks Fenetilamini: Hlorfentermin Kloforeks  DOB  DOC  DOI  DOM  Fenfluramin  MDA  MDMA  Norfenfluramin
  • 5 - HT2B Agonisti: Oksazolini: 4 - Metilaminoreks  Aminoreks Fenetilamini: Hlorfentermin Kloforeks  DOB  DOC  DOI  DOM  Fenfluramin  MDA  MDMA  Norfenfluramin
  • 5 - HT2B Agonisti: Oksazolini: 4 - Metilaminoreks  Aminoreks Fenetilamini: Hlorfentermin Kloforeks  DOB  DOC  DOI  DOM  Fenfluramin  MDA  MDMA  Norfenfluramin
  • 5 - HT2B Agonisti: Oksazolini: 4 - Metilaminoreks  Aminoreks Fenetilamini: Hlorfentermin Kloforeks  DOB  DOC  DOI  DOM  Fenfluramin  MDA  MDMA  Norfenfluramin
  • 5 - HT2B Agonisti: Oksazolini: 4 - Metilaminoreks  Aminoreks Fenetilamini: Hlorfentermin Kloforeks  DOB  DOC  DOI  DOM  Fenfluramin  MDA  MDMA  Norfenfluramin

Users also searched:

...