Back

ⓘ Eplivanserin
Eplivanserin
                                     

ⓘ Eplivanserin

Eplivanserin je bio eksperimentalni lek za tretman insomnije koj je razvijala kompanija Sanofi Aventis.

Sanofi Aventis je decembra 2009. povukla svoju aplikaciju za odobrenje kod FDA i Evropske medicinske agencije.

                                     

1. Mehanizam dejstva

Eplivanserin je inverzni agonist serotoninskog receptora 5-HT 2A. U kontrastu sa drugim sedirajućim lekovima koji deluju na 5-HT 2A receptore, eplivanserin praktično nema afiniteta za dopaminske, histaminske i adrenergičke receptore.

                                     

2. Rezultati ispitivanja

Placebo kontrolisana ispitivanja faze II sa 351 subjekata su pokazala da eplivanserin redukuje period pre početka sna za 39 minuta u poredenju sa 26 minuta za placebo.

                                     
  • Blonanserin  Cinanserin  CSP - 2503  Ciproheptadin  Deramciklan  Dotarizin  Eplivanserin Esmirtazapin  Fananserin  Flibanserin  Ketanserin  KML - 010  Lubazodon 
  • Blonanserin  Cinanserin  CSP - 2503  Ciproheptadin  Deramciklan  Dotarizin  Eplivanserin Esmirtazapin  Fananserin  Flibanserin  Ketanserin  KML - 010  Lubazodon 
  • Blonanserin  Cinanserin  CSP - 2503  Ciproheptadin  Deramciklan  Dotarizin  Eplivanserin Esmirtazapin  Fananserin  Flibanserin  Ketanserin  KML - 010  Lubazodon 
  • Blonanserin  Cinanserin  CSP - 2503  Ciproheptadin  Deramciklan  Dotarizin  Eplivanserin Esmirtazapin  Fananserin  Flibanserin  Ketanserin  KML - 010  Lubazodon 
  • Blonanserin  Cinanserin  CSP - 2503  Ciproheptadin  Deramciklan  Dotarizin  Eplivanserin Esmirtazapin  Fananserin  Flibanserin  Ketanserin  KML - 010  Lubazodon 
  • Blonanserin  Cinanserin  CSP - 2503  Ciproheptadin  Deramciklan  Dotarizin  Eplivanserin Esmirtazapin  Fananserin  Flibanserin  Ketanserin  KML - 010  Lubazodon 
  • Blonanserin  Cinanserin  CSP - 2503  Ciproheptadin  Deramciklan  Dotarizin  Eplivanserin Esmirtazapin  Fananserin  Flibanserin  Ketanserin  KML - 010  Lubazodon 
  • Blonanserin  Cinanserin  CSP - 2503  Ciproheptadin  Deramciklan  Dotarizin  Eplivanserin Esmirtazapin  Fananserin  Flibanserin  Ketanserin  KML - 010  Lubazodon 
  • Blonanserin  Cinanserin  CSP - 2503  Ciproheptadin  Deramciklan  Dotarizin  Eplivanserin Esmirtazapin  Fananserin  Flibanserin  Ketanserin  KML - 010  Lubazodon 
  • Blonanserin  Cinanserin  CSP - 2503  Ciproheptadin  Deramciklan  Dotarizin  Eplivanserin Esmirtazapin  Fananserin  Flibanserin  Ketanserin  KML - 010  Lubazodon 

Users also searched:

...