Back

ⓘ AR-A000002
AR-A000002
                                     

ⓘ AR-A000002

AR-A000002 je lek, koji jedno od prvih jedinjenja razvijenih da deluje kao selektivni antagonist za serotoninski receptor 5-HT 1B, sa aproksimativno 10x većom selektivnošću za 5-HT 1B u odnosu na srodni 5-HT 1D receptor. Bilo je pokazano da proizvodi održivo povećanje nivoa serotonina u mozgu, i da ima anksiolitsko dejstvo u životinjskim studijama.