Back

ⓘ CP-94,253
CP-94.253
                                     

ⓘ CP-94.253

CP-94.253 je lek koji deluje kao potentan i selektivan agonist serotoninskog 5-HT 1B receptora, sa aproksimativno 25x i 40x selektivnošću u odnosu na blisko srodne 5-HT 1D i 5-HT 1A receptore. On pokazuje opseg biheviouralnih efekata u životinjskim studijama, uključujući promovisanje budnosti putem povećanja dopaminskog otpuštanja u mozgu, redukovanje unosa hrane i povećanja sitosti, pojačanja dejstva kokaina, kao i moguće antidepresivno dejstvo.