Back

ⓘ CGS-12066A
CGS-12066A
                                     

ⓘ CGS-12066A

CGS-12066A je lek koji deluje kao potentan i selektivan agonist za 5-HT 1B receptora sa nižim afinitetom za tri 5-HT 2 receptorska tipa. On se koristi za istraživanje uloge 5-HT 1B receptora u različitim procesima uključujući percepciju bola, kao i cikluse spavanja i budnost.

                                     
 • Eletriptan  Sumatriptan  Zolmitriptan Triptamini: 5 - CT  5 - MT Drugi: CGS - 12066A CP - 93, 129  CP - 94, 253  CP - 135, 807  RU - 24, 969 Antagonisti: Lisergamidi:
 • Eletriptan  Sumatriptan  Zolmitriptan Triptamini: 5 - CT  5 - MT Drugi: CGS - 12066A CP - 93, 129  CP - 94, 253  CP - 135, 807  RU - 24, 969 Antagonisti: Lisergamidi:
 • Eletriptan  Sumatriptan  Zolmitriptan Triptamini: 5 - CT  5 - MT Drugi: CGS - 12066A CP - 93, 129  CP - 94, 253  CP - 135, 807  RU - 24, 969 Antagonisti: Lisergamidi:
 • Eletriptan  Sumatriptan  Zolmitriptan Triptamini: 5 - CT  5 - MT Drugi: CGS - 12066A CP - 93, 129  CP - 94, 253  CP - 135, 807  RU - 24, 969 Antagonisti: Lisergamidi:
 • Eletriptan  Sumatriptan  Zolmitriptan Triptamini: 5 - CT  5 - MT Drugi: CGS - 12066A CP - 93, 129  CP - 94, 253  CP - 135, 807  RU - 24, 969 Antagonisti: Lisergamidi:
 • Eletriptan  Sumatriptan  Zolmitriptan Triptamini: 5 - CT  5 - MT Drugi: CGS - 12066A CP - 93, 129  CP - 94, 253  CP - 135, 807  RU - 24, 969 Antagonisti: Lisergamidi:
 • Eletriptan  Sumatriptan  Zolmitriptan Triptamini: 5 - CT  5 - MT Drugi: CGS - 12066A CP - 93, 129  CP - 94, 253  CP - 135, 807  RU - 24, 969 Antagonisti: Lisergamidi:
 • Eletriptan  Sumatriptan  Zolmitriptan Triptamini: 5 - CT  5 - MT Drugi: CGS - 12066A CP - 93, 129  CP - 94, 253  CP - 135, 807  RU - 24, 969 Antagonisti: Lisergamidi:
 • Eletriptan  Sumatriptan  Zolmitriptan Triptamini: 5 - CT  5 - MT Drugi: CGS - 12066A CP - 93, 129  CP - 94, 253  CP - 135, 807  RU - 24, 969 Antagonisti: Lisergamidi:
 • Eletriptan  Sumatriptan  Zolmitriptan Triptamini: 5 - CT  5 - MT Drugi: CGS - 12066A CP - 93, 129  CP - 94, 253  CP - 135, 807  RU - 24, 969 Antagonisti: Lisergamidi:
 • Елетриптан  Суматриптан  Золмитриптан Триптамини: 5 - CT  5 - MT Други: CGS - 12066A CP - 93, 129  CP - 94, 253  CP - 135, 807  RU - 24, 969 Антагонисти: Лисергамиди:

Users also searched:

...