Back

ⓘ Списак македонских писаца
                                     

ⓘ Списак македонских писаца

 • Олга Арбуљевска
 • Борис Апостолов
 • Михо Атанасовски
 • Душко Аврамов
 • Стојан Андов
 • Ђорђи Абаџиев
 • Георги Арсовски
 • Петре М. Андреевски
 • Цане Андреевски
 • Славка Арсова
 • Зоран Анчевски
 • Георги Ајановски
 • Сузана Арсова
 • Томе Арсовски
 • Весна Ацевска
 • Роберт Алађозовски
 • Никола Алтиев
 • Маја Апостолоска
 • Миле Ангеловски
 • Венко Андоновски
 • Боро Андов
 • Александар Алексиев
                                     

1. Б

 • Петар Башески
 • Стојче Балкански
 • Наташа Бунтеска
 • Вера Бужаровска
 • Славе Банар
 • Гордана Михаилова - Бошнакоска
 • Ана Илијоска-Богић
 • Ђоше Бојаџиев
 • Јован Боцевски
 • Бистрица Миркуловска
 • Русомир Богдановски
 • Бобан Богатиновски
 • Борис Бојаџиски
 • Димитар Башевски
 • Генади Болиновски
                                     

2. В

 • Видое Видичевски
 • Борис Вишински
 • Владан Велков
 • Коста Веселинов
 • Ристо Василевски
 • Никола Вапцаров
 • Бранко Варошлија
 • Марија Воденска
 • Јадранка Владова
 • Атанас Вангелов
                                     

3. Г

 • Викторија Гаго
 • Јосиф Грезловски - Гандето
 • Сашо Гигов - Гиш
 • Душан Горенчевски
 • Аполон Гилевски
 • Ташко Георгиевски
 • Паскал Гилевски
 • Христо Георгиевски
 • Сотир Гулески
                                     

4. Д

 • Дејан Дуковски
 • Славе Ђорго Димоски
 • Васил Дрвошанов
 • Димо Н. Димчев
 • Лидија Димковска
 • Симон Дракул
 • Гоце Димовски
 • Димитрие Дурацовски
 • Миодраг Друговац
 • Вецко Домазетовски
 • Петре Димовски
 • Ангел Динев
 • Димитар Димитров
 • Трајко Дурчовски
 • Љиљана Дирјан
 • Ана Динковска
 • Петко Дабески
 • Младен Дилевски
                                     

5. И

 • Васил Икономов
 • Душица Илин
 • Васил Иљоски
 • Благоја Иванов
 • Андреј Илиевски
 • Васил Ивановски
 • Игор Исаковски
 • Србо Ивановски
 • Јован Ивањин
 • Бранко Илиевски
 • Тоде Илиевски
 • Томе Илиевски
 • Гого Ивановски
                                     

6. Ј

 • Мишо Јузмески
 • Славко Јаневски
 • Даринка Јанушева
 • Никола Јанев
 • Ристо Јачев
 • Чедо Јакимовски
 • Љупчо Јованов
 • Мето Јовановски
 • Светлана Христова - Јоцић
 • Драган Јаневски
                                     

7. К

 • Трајче Крстески
 • Разме Кумбароски
 • Трајче Кацаров
 • Данило Коцевски
 • Паско Кузман
 • Блаже Конески
 • Ефтим Клетников
 • Јоаким Крчовски
 • Саво Костадиновски
 • Ристо Крле
 • Ангел Каратанчев
 • Зоран Ковачевски
 • Емил Калешковски
 • Стојан Карајанов
 • Васко Караџа
 • Лазо Каровски
 • Славчо Ковилоски
 • Глигор Крстески
 • Александар Кујунџиски
 • Ацо Караманов
 • Алдо Климан
 • Никола Кочовски
 • Жарко Кујунџиски
 • Мишо Китановски
 • Васил Куновски
 • Иван Карадак
 • Блаже Китанов
 • Владимир Костов
 • Благоја Кочовски
 • Христо Крстевски
                                     

8. М

 • Славе Македонски
 • Драги Михајловски
 • Матеја Матевски
 • Евтим Манев
 • Владо Малески
 • Митко Маџунков
 • Слободан Мицковић
 • Кирил Манасиев
 • Калина Малеска
 • Венко Марковски
 • Соња Манџук
 • Димче Маленко
 • Цветко Мартиновски
 • Виолета Мартиноска
 • Тодор Мицов
 • Магдалена Македонска
 • Стефан Марковски
 • Коле Мангов
 • Ранко Младеноски
 • Блаже Миневски
 • Славка Манева
 • Миле Марковски
 • Никола Маџиров
 • Васе Манчев
 • Александар Митевски
                                     

9. Н

 • Волче Наумчески
 • Роза Николова
 • Оливера Николова
 • Драгица Најческа
 • Смиле Наумовски
 • Снежана Николовска
 • Васо Николовски
 • Душко Наневски
 • Сашко Насев
 • Кирил Николов
 • Миле Неделкоски
 • Велко Неделковски
 • Ванчо Николески
 • Коле Неделковски
 • Тихо Најдовски
                                     

10. П

 • Трајан Петревски
 • Радослав Петковски
 • Блаже Павловски
 • Антон Панов
 • Јордан Плевнеш
 • Антон Попов
 • Доне Пановски
 • Јован Павловски
 • Ванчо Полазаревски
 • Том Пецинис
 • Бранко Пендовски
 • Глигор Поповски
 • Божин Павловски
 • Митко Петро
 • Благоја Ристески - Платнар
 • Александар Поповски
 • Радован Павловски
 • Владимир Плавевски
 • Стале Попов
 • Христо Петрески
 • Александар Прокопиев
 • Димитар Пандев
 • Горјан Петрески
 • Васил Пујовски
 • Борче Панов
 • Видое Подгорец
 • Анте Поповски
                                     

11. С

 • Благој Самоников
 • Глигор Стојковски
 • Раде Силјан
 • Георги Старделов
 • Илинден Спасе
 • Билјана Станковска
 • Димитар Солев
 • Горан Б. Стојановски
 • Мирјанка Р. Селчанец
 • Санде Стојчевски
 • Младен Србиновски
 • Аврам Садикарио
 • Стево Симски
 • Страшо Страшевски
 • Гоце Смилевски
 • Коце Солунски
 • Горан Стефановски
 • Веле Смилевски
 • Драган Спасески
 • Тришо Стојановски
 • Благоја Силјаноски
 • Михаил Сматракалев
 • Дејана Т. Стојковска
 • Александар Спасов
 • Радован Стоилов
 • Јован Стрезоски
 • Луан Старова
 • Стојмир Симјановски
 • Бошко Смаќоски
 • Тихомир Стојановски
 • Владислава Спироска
 • Синиша Станковић
                                     

12. Т

 • Добре Тодоровски
 • Васил Тоциновски
 • Богоја Таневски
 • Јовица Тасевски - Етернијан
 • Гане Тодоровски
 • Стојан Тарапуза
 • Иван Точко
 • Димитар Тасевски
 • Стефан Таневски
                                     

13. Ш

 • Петар Ширилов
 • Петко Шипинкаровски
 • Ана Шапкалиска
 • Ацо Шопов
 • Евгенија Шуплинова
 • Кузман Шапкарев
 • Владимир Шопов
 • Виктор Б. Шећероски
 • Ристо Шанев
 • Елизабета Шелева
                                     
 • немачки слависта Волф Ошлис Македонска дијаспора Македонска књижевност Списак македонских писаца Друштво македонских писаца О Сави Костадиновском на веб - сајту
 • 1914 1999 утицајни исламски теолог. Стерјо Спасе 1914 - 1989 македонски писац албанског порекла, Абдурахман Шаља 1922 1994 глумац и редитељ
 • Списак познатих Срба у Македонији је списак који обухвата Србе и људе српског порекла који су рођени или живели на простору Македоније. Јован Оливер
 • је признала Израел. 1984 - Југословенски писац Бранко Ћопић, један од најплоднијих и најпопуларнијих писаца у периоду после Другог светског рата, извршио
 • реформу македонских снага у намери да ојача Македонију ради ефикаснијег деловања против спољашњих непријатеља, међу којима су по македонску целовитост
 • македонских песника студије из поетике, Заједница независних издавача Југославије, Београд, 2002, Писац ствара домовину О самоосвешћењу македонске
 • УК Економија - Награда у овој области почела је да се додељује 1969. године Списак датума Списак година Списак деценија Списак векова Списак миленијума
 • архиепископа александријског Светог Кирила Бјелозерског Летња дугодневица Списак датума Списак година Списак деценија Списак векова Списак миленијума
 • Члан је ДПМ - а Друштва писаца Македоније, Друштво на писателите на Македонија од 1967. године. Коњи на месечини македонски - Коњи под месечина поезија
 • мученика Нана Јована Солунског Светог мученика Андреја Хиоског Пад Цариграда Списак датума Списак година Списак деценија Списак векова Списак миленијума
 • два француска војника. 2001 - Сукоб наоружаних албанских екстремиста и македонских снага безбедности ескалирао када су се борбе први пут пренеле из раштрканих