Back

ⓘ KF-26777
KF-26777
                                     

ⓘ KF-26777

KF-26777 je lek koji deluje kao potentan i selektivan antagonist adenozinskog A 3 receptora, nanomolarnim afinitetom i visokom selektivnošću u odnosu na druge adenozinske receptore. Jednostavni ksantinski derivati kao što je kofein i DPCPX generalno imaju nizak afinitet za A 3 receptor, te moraju da budu prošireni dodatkom aromatične grupe.

                                     
 • Pharmacological Research Communications. 15 2 131 - 43. PMID 6844374. Rabe KF Magnussen H, Dent G 1995 Theophylline and selective PDE inhibitors as
 • CF - 101 IB - MECA CF - 102 2 - Cl - IB - MECA CP - 532, 903 LUF - 6000 MRS - 3558 KF - 26777 MRS - 545 MRS - 1191 MRS - 1220 MRS - 1334 MRS - 1523 MRS - 3777 MRE - 3005 - F20 MRE - 3008 - F20
 • 8 - Hloroteofilin  CPX  CVT - 6883  Dimetazan  DPCPX  Fenetilin  Istradefilin  KF - 26777 MRE3008F20  MRS - 1220  MRS - 1334  MRS - 1706  MRS - 1754  MRS - 3777  Paraksantin 
 • 8 - Hloroteofilin  CPX  CVT - 6883  Dimetazan  DPCPX  Fenetilin  Istradefilin  KF - 26777 MRE3008F20  MRS - 1220  MRS - 1334  MRS - 1706  MRS - 1754  MRS - 3777  Paraksantin 
 • 8 - Hloroteofilin  CPX  CVT - 6883  Dimetazan  DPCPX  Fenetilin  Istradefilin  KF - 26777 MRE3008F20  MRS - 1220  MRS - 1334  MRS - 1706  MRS - 1754  MRS - 3777  Paraksantin 
 • 8 - Hloroteofilin  CPX  CVT - 6883  Dimetazan  DPCPX  Fenetilin  Istradefilin  KF - 26777 MRE3008F20  MRS - 1220  MRS - 1334  MRS - 1706  MRS - 1754  MRS - 3777  Paraksantin 
 • 8 - Hloroteofilin  CPX  CVT - 6883  Dimetazan  DPCPX  Fenetilin  Istradefilin  KF - 26777 MRE3008F20  MRS - 1220  MRS - 1334  MRS - 1706  MRS - 1754  MRS - 3777  Paraksantin 
 • 8 - Hloroteofilin  CPX  CVT - 6883  Dimetazan  DPCPX  Fenetilin  Istradefilin  KF - 26777 MRE3008F20  MRS - 1220  MRS - 1334  MRS - 1706  MRS - 1754  MRS - 3777  Paraksantin 
 • 8 - Hloroteofilin  CPX  CVT - 6883  Dimetazan  DPCPX  Fenetilin  Istradefilin  KF - 26777 MRE3008F20  MRS - 1220  MRS - 1334  MRS - 1706  MRS - 1754  MRS - 3777  Paraksantin 
 • 8 - Hloroteofilin  CPX  CVT - 6883  Dimetazan  DPCPX  Fenetilin  Istradefilin  KF - 26777 MRE3008F20  MRS - 1220  MRS - 1334  MRS - 1706  MRS - 1754  MRS - 3777  Paraksantin 
 • 8 - Hloroteofilin  CPX  CVT - 6883  Dimetazan  DPCPX  Fenetilin  Istradefilin  KF - 26777 MRE3008F20  MRS - 1220  MRS - 1334  MRS - 1706  MRS - 1754  MRS - 3777  Paraksantin 
 • 8 - Hloroteofilin  CPX  CVT - 6883  Dimetazan  DPCPX  Fenetilin  Istradefilin  KF - 26777 MRE3008F20  MRS - 1220  MRS - 1334  MRS - 1706  MRS - 1754  MRS - 3777  Paraksantin