Back

ⓘ Preladenant
Preladenant
                                     

ⓘ Preladenant

Preladenant je lek koji deluje kao potentan i selektivan antagonist adenozinskog 2A receptora. On se izučava kao mogući tretman za Parkinsonovu bolest. Pozitivni rezultati su objavljeni u fazi II kliničkih ispitivanja.

                                     
 • MRS - 1334  MRS - 1706  MRS - 1754  MRS - 3777  Paraksantin  Pentoksifilin  Preladenant Propentofilin  PSB - 10  PSB - 11  PSB 36  PSB - 603  PSB - 788  PSB - 1115 
 • MRS - 1334  MRS - 1706  MRS - 1754  MRS - 3777  Paraksantin  Pentoksifilin  Preladenant Propentofilin  PSB - 10  PSB - 11  PSB 36  PSB - 603  PSB - 788  PSB - 1115 
 • MRS - 1334  MRS - 1706  MRS - 1754  MRS - 3777  Paraksantin  Pentoksifilin  Preladenant Propentofilin  PSB - 10  PSB - 11  PSB 36  PSB - 603  PSB - 788  PSB - 1115 
 • MRS - 1334  MRS - 1706  MRS - 1754  MRS - 3777  Paraksantin  Pentoksifilin  Preladenant Propentofilin  PSB - 10  PSB - 11  PSB 36  PSB - 603  PSB - 788  PSB - 1115 
 • MRS - 1334  MRS - 1706  MRS - 1754  MRS - 3777  Paraksantin  Pentoksifilin  Preladenant Propentofilin  PSB - 10  PSB - 11  PSB 36  PSB - 603  PSB - 788  PSB - 1115 
 • MRS - 1334  MRS - 1706  MRS - 1754  MRS - 3777  Paraksantin  Pentoksifilin  Preladenant Propentofilin  PSB - 10  PSB - 11  PSB 36  PSB - 603  PSB - 788  PSB - 1115 
 • MRS - 1334  MRS - 1706  MRS - 1754  MRS - 3777  Paraksantin  Pentoksifilin  Preladenant Propentofilin  PSB - 10  PSB - 11  PSB 36  PSB - 603  PSB - 788  PSB - 1115 
 • MRS - 1334  MRS - 1706  MRS - 1754  MRS - 3777  Paraksantin  Pentoksifilin  Preladenant Propentofilin  PSB - 10  PSB - 11  PSB 36  PSB - 603  PSB - 788  PSB - 1115 
 • MRS - 1334  MRS - 1706  MRS - 1754  MRS - 3777  Paraksantin  Pentoksifilin  Preladenant Propentofilin  PSB - 10  PSB - 11  PSB 36  PSB - 603  PSB - 788  PSB - 1115 
 • MRS - 1334  MRS - 1706  MRS - 1754  MRS - 3777  Paraksantin  Pentoksifilin  Preladenant Propentofilin  PSB - 10  PSB - 11  PSB 36  PSB - 603  PSB - 788  PSB - 1115 
 • MRS - 1334  MRS - 1706  MRS - 1754  MRS - 3777  Paraksantin  Pentoksifilin  Preladenant Propentofilin  PSB - 10  PSB - 11  PSB 36  PSB - 603  PSB - 788  PSB - 1115 

Users also searched:

...