Back

ⓘ Tobramicin
Tobramicin
                                     

ⓘ Tobramicin

Tobramicin je aminoglikozidni antibiotik izveden iz Streptomyces tenebrarius. On se koristi za tretiranje više tipova bakterijskih infekcija, a posebno gramnegativnih infekcija. On je veoma efektivan protiv vrste Pseudomonas.

                                     

1. Mehanizam dejstva

Tobramicin deluje putem vezivanja za mesto na bakterijskom 30S i 50S ribozomu, čime sprečava formiranje 70S kompleksa. Posledica toga je da ne može da dode do iRNK translacije u protein te dolazi do ćelijske smrti.

Tobramicin se preferira u odnosu na gentamicin za Pseudomonas aeruginosa pneumoniju zbog bolje penetracije pluća.

                                     
  • Tobramicin deksametazon je organsko jedinjenje, koje sadrži 40 atoma ugljenika i ima molekulsku masu od 859, 976 Da. Ghose, A.K. Viswanadhan V.N. & Wendoloski
  • kanamicin, neomicin, netilmicin, paromomicin, rodostreptomicin, streptomicin, tobramicin i apramicin. Aminoglikozidi koji koji su izvedeni iz bakterija Streptomyces
  • prsten mogu deluju kao akceptori, uključujući gentamicin, kanamicin, tobramicin neomicin and apramicin. Davies, J. & O Connor, S. 1978 Enzymatic
  • C1a, gentamicin C2 i sisomicin su supstrati. Antibiotici gentamicin, tobramicin i neomicin, takode mogu da deluju kao akceptori. 6 - amino grupa purpurosaminskog
  • 2 - nukleotidilgentamicin ATP, dATP, CTP, ITP i GTP mogu da deluju kao donori kanamicin, tobramicin i sizomicin takode deluju kao akceptori. Angelatou, F., Litsas, S.B. and
  • Framicetin S01AA09 Tetraciklin S01AA10 Natamicin S01AA11 Gentamicin S01AA12 Tobramicin S01AA13 Fusidinska kiselina S01AA14 Benzilpenicilin S01AA15 Dihidrostreptomicin
  • Streptomicin J01GA02 Streptoduocin QJ01GA90 Dihidrostreptomicin J01GB01 Tobramicin J01GB03 Gentamicin J01GB04 Kanamicin J01GB05 Neomicin J01GB06 Amikacin
  • уреидопеницилин и тобрамицин ради постизања синергистичког ефекта два лека. Новија истраживања показују да се in vivo инактивација тобрамицина истовремено
  • dnevno omekšava i olakšava skidanje krusta. Kod stafilokokne infekcije tobramicin kapi utrljavati u ivicu kapka tokom 7 dana. U blagom zadnjem blefaritisu