Back

ⓘ Beta-glukan
Beta-glukan
                                     

ⓘ Beta-glukan

β-Glukani su polisaharidi D-glukoznih monomera povezanih β-glikozidnim vezama. β-glukani su raznovrsna grupa molekula koja može da varira u pogledu molekulske mase, rastvorljivosti, viskoznosti, i trodimenzione konfiguracije. Oni se javljaju najčešće kao celuloza u biljkama, mekinje žitarica, ćelijski zidovi pekarskog kvasca, kao i u pojedinim gljivama, pečurkam i bakterijama. Neke forme beta-glukana su korisne u ljudskoj ishrani jer daju hrani teksturu, i kao suplementarna rastvorna vlakna. Oni mogu da budu problematični u procesima vrenja.

β-glukani izvedeni iz kvasca i medicinskih pečurki imaju sposobnost modulisanja imunskog sistema. Istraživanja su pokazala da nerastvorni 1.3/1.6 β-glukan, ima veću biološku aktivnost od rastvornog 1.3/1.4 β-glukana. Razlike u pogledu β-glukanskih veza i hemijske strukture su značajne za njegovu rastvorljivost, mod akcije, i sveukupnu biološku aktivnost.

                                     
 • 3 - beta - glukan kaloza sintaza, beta - 1, 3 - glukan sintaza, beta - 1, 3 - glukan sintetaza, 1, 3 - beta - D - glukan sintetaza, 1, 3 - beta - D - glukan sintaza, 1, 3 - beta - glukan - uridin
 • Glukan endo - 1, 6 - beta - glukozidaza EC 3.2.1.75, endo - 1, 6 - beta - glukanaza, beta - 1 - 6 - beta - D - glukanaza, beta - 1, 6 - glukanaza - pustulanaza, beta - 1, 6 - glukan hidrolaza
 • Glukan 1, 3 - beta - glukozidaza EC 3.2.1.58, ekso - 1, 3 - beta - glukozidaza, beta - 1, 3 - glukan ekso - hidrolaza, ekso 1 - 3 - glukanohidrolaza, 1, 3 - beta - glukan glukohidrolaza
 • Glukan 1, 4 - beta - glukozidaza EC 3.2.1.74, ekso - 1, 4 - beta - glukozidaza, eksocelulaza, ekso - beta - 1, 4 - glukozidaza, ekso - beta - 1, 4 - glukanaza, beta - 1, 4 - beta - glukanaza
 • Glukan endo - 1, 2 - beta - glukozidaza EC 3.2.1.71, endo - 1, 2 - beta - glukanaza, beta - D - 1, 2 - glukanaza, endo - 1 - 2 - beta - D - glukanaza, 1, 2 - beta - D - glukan glukanohidrolaza
 • 1, 4 - beta - celobiozidaza EC 3.2.1.91, ekso - celobiohidrolaza, beta - 1, 4 - glukan celobiohidrolaza, beta - 1, 4 - glukan celobiozilhidrolaza, 1, 4 - beta - glukan celobiozidaza
 • Glukan endo - 1, 3 - b - D - glukozidaza EC 3.2.1.39, endo - 1, 3 - beta - glukanaza, laminarinaza, laminaranaza, oligo - 1, 3 - glukozidaza, endo - 1, 3 - beta - glukanaza, kalaza
 • beta - glukan glukoziltransferaza, UDP - glukoza - celuloza glukoziltransferaza, GS - I, beta - 1, 4 - glukoziltransferaza, uridin difosfoglukoza - 1, 4 - beta - glukan glukoziltransferaza
 • Glukan je polisaharid D - glukoznih monomera povezanih glikozidnim vezama. Mnogi beta - glukani su medicinski važni. Ovo su predstavnici glukana α - i β
 • lihenaza, beta - 1 - 4 - D - glukan 4 - glukanohidrolaza, 1, 3, 1, 4 - beta - glukan endohidrolaza, 1, 3, 1, 4 - beta - glukan 4 - glukanohidrolaza, 1, 3 - 1, 4 - beta - D - glukan 4 - glukanohidrolaza
 • Transportujuća ATPaza beta - glukana EC 3.6.3.42 je enzim sa sistematskim imenom ATP fosfohidrolaza eksport beta - glukana Ovaj enzim katalizuje sledeću
 • endo - 1, 3 - beta - D - glukanaza, laminaranaza, beta - 1, 3 - glukanaza, beta - 1, 3 - 1, 4 - glukanaza, endo - 1, 3 - beta - glukanaza, endo - beta - 1, 3 4 - glukanaza, endo - beta - 1, 3 - 1