Back

ⓘ Triciklični antidepresiv
Triciklični antidepresiv
                                     

ⓘ Triciklični antidepresiv

Triciklični antidepresivi su triciklična hemijska jedinjenja koja se prvenstveno koriste kao antidepresivi. TCA jedinjenja su otkrivena tokom ranih 1950-tih i naknadno su uvedena u upotrebu tokom te dekade. Njihovo ime odražava njihovu strukturu, koja se sastoji od tri prstena. Tetraciklični antidepresivi, koji sadrže četiri prstena, su blisko srodna grupa antidepresiva.

U današnje vreme su TCA jedinjenja u znatnoj meri zamenjena u kliničkoj praksi u najvećem delu sveta novijim antidepresivima kao što su selektivni inhibitori serotoninskog preuzimanja SSRI i inhibitori serotonin-norepinefrinskog preuzimanja SNRI, koji tipično imaju povoljniji profil nuspojava.

                                     
  • antipsihotik, je otkriven tokom ranih 1950 - tih, i bio je prvi triciklični antidepresant. Antidepresivi sa tetracikličnom strukturom, kao što su mianserin i maprotilin
  • antidepresanata na primer selektivni inhibitori preuzimanja serotonina i triciklični antidepresivi nisu uspešne. Nedavna istraživanja ove klase lekova sugerišu
  • ima znatno manje izražene nuspojave koje su karakteristične za triciklične antidepresive Jedan od sintetičkih puteva je: Haria M, Fitton A, McTavish D
  • Ensidon, Oprimol je antidepresiv i anksiolitik koji se koristi u nizu Evropskih zemalja. Mada je on član porodice tricikličnih antidepresanata, primarni
  • značenja. Genetički kod za serin Tauroholinska kiselina, žučna kiselina Triciklični antidepresivi vrsta lekova Trichloracetic acid, sirćetna kiselina
  • tetraciklični antidepresiv TeCA Četvrti prsten maprotilina se razlikuje od većine drugih tetraciklina jer je formiran kao most preko centralnog tricikličnog prstena
  • od dva benzenska prstena vezana za cikloheptensku grupu. Razni triciklični antidepresivi sadrže dibenzocikloheptensku funkcionalnu grupi i njihovoj hemijskoj
  • sintezi specifičnih analgetičkih i antipsihotičkih agenasa. Mnogi triciklični antidepresivi TCA uključujući klomipramin, dezipramin, doksepin, imipramin
  • Hidrazinski antidepresivi su grupa neselektivnih i ireverzibilnih inhibitora monoaminoksidaze MAOI Oni su otkriveni i inicijalno bili na tržištu tokom
  • kalcijumskih kanala, imunosupresanata, citostatika, benzodiazepina, tricikličnih antidepresiva makrolida i SSRI lekova. doctorfungus Antifungal Drug Interactions

Users also searched:

...