Back

ⓘ Ritanserin
Ritanserin
                                     

ⓘ Ritanserin

Ritanserin je serotoninski antagonist. On je mogući tretman za više neuroloških poremećajaja.

Kad se primenjuje zajedno sa tipičnim antipsihoticima u lečenju šizofrenije on može da umanji negativne simptome i u izvesnoj meri umanji parkinsonizam.

                                     
 • cinanserina je efektivan protiv atipične pneumonije SARS Ketanserin Ritanserin Neuman RS, Zebrowska G 1992 Serotonin 5 - HT2 receptor mediated enhancement
 • bar 8 različitih GPCR receptori iz 4 različite familije. NIMH Psychoactive Drug Screening Program Lidanserin Ritanserin Portal Medicina Portal Hemija
 • 11 969 - 76. PMID 18673166. doi: 10.2174 156802608784936700. Eplivanserin Glemanserin Ketanserin Pimavanserin Ritanserin Portal Medicina Portal Hemija
 • metabolite: 5 - HT2A receptor specificity, stereoselectivity and modulation of ritanserin - induced depression of 5 - HT contractions in rat tail artery. Journal of
 • A. Itoh, S. Baba, A. Matsuda, T. 2006 Effects of osemozotan, ritanserin and azasetron on cocaine - induced behavioral sensitization in mice Pharmacology
 • Cinanserin Deramciklan Ketanserin LY - 53, 857 Metergolin Metiotepin Pizotifen Ritanserin SB - 206, 553 SB - 228, 357 SB - 243, 213 SB - 242, 084 Za 5 - HT2C receptor je pokazano
 • kao što je ritanserin su selektivniji antagonisti 5 - HT2A receptor sa manjim afinitetom za alfa - adrenergičke receptore. Medutim, ritanserin poput većine
 • Ketanserin Loksapin LSD Maprotilin Mesulergin Metisergid Mianserin Olanzapin Ritanserin SB - 258, 719 SB - 258, 741 SB - 269, 970 visoko 5 - HT7 selektivan SB - 656, 104 - A
 • LY - 310, 762  LY - 367, 642  LY - 456, 219  LY - 456, 220  Metitepin Metiotepin  Ritanserin Johimbin  Ziprasidon 5 - HT1E Agonisti: Lisergamidi: Metisergid Triptani:
 • LY - 310, 762  LY - 367, 642  LY - 456, 219  LY - 456, 220  Metitepin Metiotepin  Ritanserin Johimbin  Ziprasidon 5 - HT1E Agonisti: Lisergamidi: Metisergid Triptani:
 • LY - 310, 762  LY - 367, 642  LY - 456, 219  LY - 456, 220  Metitepin Metiotepin  Ritanserin Johimbin  Ziprasidon 5 - HT1E Agonisti: Lisergamidi: Metisergid Triptani: